200 eurová výnimka z poistného pre penzistov platí len na jednu dohodu


			200 eurová výnimka z poistného pre penzistov platí len na jednu dohodu
29.7.2019 Poistný trh

Od 1. júla  minulého roka platí pre pracujúcich dôchodcov s príjmom z dohody do 200 eur odvodová úľava. Na čo sa oplatí myslieť?

Výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).
 
„Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si túto úľavu. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné," dodáva Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. 
 
Výnimka z platenia poistného sa nevzťahuje ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Pre ne zákon stanovuje, že ak je SZČO povinne poistená (začne pracovať) až po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, neplatí odo dňa jeho priznania časť poistného – a to poistné na invalidné poistenie, ktoré je vo výške 6 % z vymeriavacieho základu.
 
O túto čiastku si teda zníži odvody na sociálne poistenie. Pri minimálnom vymeriavacom základe je to 28,62 eur. To znamená, že ak samostatne zárobkovo činná osoba má priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, mesačná suma poistného je vo výške 129,49 eur (bez priznania dôchodku vo výške 158,11 eur).
 
Minulý mesiac (jún 2019) pracovalo celkovo 155 287 starobných dôchodcov, 103 138 invalidných dôchodcov a 1 770 poberateľov predčasného dôchodku. Z uvedených počtov bolo podľa štatistík Sociálnej poisťovne v pozícii zamestnanec 71 432 poberateľov starobného a 76 580 invalidného dôchodku. Ako SZČO v júni pracovalo 12 265 starobných a 7 488 invalidných dôchodcov.
 
Na dohody to bolo 61 240 starobných dôchodcov, 12 977 invalidných dôchodcov a spomínaných 1 770 poberateľov predčasného dôchodku (poberatelia predčasných dôchodkov môžu pracovať len v pozícii dohodár – na jednu dohodu s príjmom do 200 eur).
 
Zvyšok z celkového počtu pracujúcich dôchodcov tvoria dobrovoľne poistení a tí, čo majú tzv. súbeh poistných vzťahov (napr. je to kombinácia starobný alebo invalidný dôchodca v pozícii zamestnanec a zároveň dohodár, či zamestnanec a zároveň SZČO).
 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články