Sociálna poisťovňa vlani skontrolovala 88.096 práceneschopných


			Sociálna poisťovňa vlani skontrolovala 88.096 práceneschopných

Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu Sociálna poisťovňa (SP) v roku 2018 skontrolovala 88.096 dočasne práceneschopných občanov, čo je o 4101 viac ako v roku 2017.

Ošetrujúci lekári po kontrole ukončili práceneschopnosť v 4907 prípadoch, o 549 viac ako rok predtým. Posudkoví lekári poisťovne zistili 890 prípadov porušenia liečebného režimu, pri ktorých bola krátená nemocenská dávka. V 132 prípadoch zistili iné porušenia povinností dočasne práceneschopného poistenca, na základe ktorých poisťovňa uložila pokutu.

„Zároveň posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v roku 2018 skontrolovali oprávnenosť 683.210 dočasných pracovných neschopností. Následne ošetrujúci lekári na podnet posudkového lekára ukončili 33.584 dočasných pracovných neschopností," informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Sociálna poisťovňa vykonáva dva typy kontrol – či poistenec dodržiava liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom a či je samotná PN potvrdená ošetrujúcim lekárom, resp. dĺžka PN opodstatnená. V prvom prípade poisťovňa kontroluje poistencov, v druhom prípade ošetrujúcich lekárov.

V záujme účelného vynakladania finančných prostriedkov nemocenského poistenia patrí k povinnostiam poisťovne zabezpečovať kontrolu dočasných pracovných neschopností, pri ktorých poistencom poskytuje nemocenské dávky.

„Zároveň treba pripomenúť, že kontrola liečebného režimu počas PN je jediný dôvod návštevy pracovníkov Sociálnej poisťovne v domácnosti poistencov. Iný dôvod návštev v domácnosti neexistuje. Poisťovňa tento fakt pripomína ako reakciu na množiace sa prípady podvodov, kedy sa do domácností dostávajú podvodníci vydávajúci sa za zamestnancov Sociálnej poisťovne s tým, že idú vyplatiť rôzne dávky alebo dôchodky. Všetky dávky vypláca poisťovňa cez poštu alebo prevodom na účet," zdôrazňuje hovorca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články