AGRA poisťovňa

AGRA poisťovňa

IČO: 36857220

Sídlo: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1

Telefón: 02/55 64 34 50

Web: https://www.agrapoistovna.sk/


AGRA POISŤOVŇA je poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – ponúka poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu.

 

Špeciálne produkty má pre pestovateľov maku, cukrovej repy alebo chmeľu. Medzi poistiteľné rizika patrí ľadovec, mráz, sucho v štádiu vzchádzania, zaplavenie/naplavenie zeminy, poškodenie vetrom alebo škodcami, víchrica, sucho a ďalšie.

 

Okrem rastlinnej produkcie ponúka aj poistenie hospodárskych zvierat voči nákazám, škodám spôsobeným živelnými rizikami a iným hromadným ochoreniam. Toto poistenie je možné rozšíriť o jednotlivé škody na plemenných zvieratách.

 

AGRA POISŤOVŇA je organizačnou zložkou rakúskej poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung VVaG (Rakúska krupobitná poisťovňa), ktorá bola v Rakúsku založená pred viac ako 65 rokmi spoločným rozhodnutím poľnohospodárskeho a poisťovacieho sektora.

Súvisiace články