Agra poisťovňa: Stanovujeme výšku odškodnenia bez likvidátora


			Agra poisťovňa: Stanovujeme výšku odškodnenia bez likvidátora
8.11.2016 Poistný trh, Produkty

Agra poisťovňa prichádza na slovenský poľno-poistný trh s novinkou – indexovým poistením sucha. To funguje výlučne na meteorologických meraniach potrebných parametrov, respektíve ich porovnáva s dlhodobým priemerom.

Pre budúci rok má Agra poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit) pripravený pre slovenských poľnohospodárov exkluzívny produkt s možnosťou poistenia výnosov voči riziku sucha, tzv. indexové poistenie, a to bez potreby fyzickej prítomnosti likvidátora na poškodených pozemkoch. Na konkrétnosti a zvláštnosti uvedeného typu poistenia nám odpovedal Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne.

 Dalibor_Ban_Agrapoisťovna

 

V čom spočíva nové poistenie sucha?
Pre pestovateľský rok 2017 ponúkame slovenským poľnohospodárom pre plodiny pšenicu ozimnú a slnečnicu nové, nepoistiteľné riziko – poistenie sucha. V rámci inovácií sme ho zaradili spolu s možnosťou poistenia kukurice do modelu indexového poistenia.

Čo viedlo Agra poisťovňu k zavedeniu takejto novinky?
Sucho, opakujúce sa dva až trikrát za päť rokov, extrémne znižujúce úrodu jednotlivých plodín, nedostatok jesenných zrážok, chýbajúca snehová prikrývka – to sú skutočnosti znepokojujúce prakticky každého poľnohospodára.

V Agra poisťovni čerpajúc z bohatých skúseností materskej spoločnosti, s takmer 70-ročnou tradíciou. ako i z ostatných štyroch európskych pobočiek. sa usilujeme rok čo rok prinášať novinky do poľnopoistenia i na Slovensko.

Čím sa odlišuje Indexové poistenie sucha, od doteraz známeho produktu?
Klientom sme doteraz boli schopní voči suchu poistiť kukuricu na zrno, ako i na siláž. Od budúcej sezóny rozširujeme skupinu poistiteľných plodín voči tomuto, čím viac aktuálnemu „riziku“ o pšenicu ozimnú a slnečnicu.

Navyše, zmenu v dôsledku poistno-technickej „evolúcie“, ako i časovej náročnosti likvidácie rizika sucho, uvádzame na slovenský trh doteraz neznámy poistný produkt.

Ide o už spomenutý indexový typ poistenia, postavený výlučne na meteorologických meraniach potrebných parametrov, respektíve ich porovnania s dlhodobým priemerom. V praxi to funguje bez nutnej fyzickej likvidácie poškodených plodín, t.j. bez priamej účasti samotného likvidátora na poli.

Prečo práve indexové poistenie?
Poistenie sucha prináša pre poisťovateľa viacero výziev. Po prvé, je to riziko plošné, čiže, ak sa raz vyskytne, prejaví sa na veľkom území. Na druhej strane existuje veľké množstvo faktorov, merateľných i ťažko merateľných, ktoré koniec koncov ovplyvňujú dosiahnutý výnos.

Medzi tieto patria kvalita pôdy, rozdielna citlivosť plodín a ich odrôd na nedostatok vlahy alebo prevládajúcich horúčav v priebehu vegetácie, ako i samotná agrotechnika.

Nie je jednoduché vyskladať poistný produkt tak, aby poskytoval primeranú poistnú ochranu, pre klienta nebol príliš drahý a súčasne bol dlhodobo udržateľný pre poisťovňu. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli pre spomenutý typ poistného produktu. Samozrejme, pre klientov spokojných s existujúcim produktom, naďalej poskytneme túto možnosť poistenia bez nutnej zmeny.

Čo v prípade škody?
Poistené sú straty na výnose pri uvedených plodinách, a škody môžu byť spôsobené výnimočnými poveternostnými situáciami, ako sú nedostatočné zrážky a vplyv horúcich dní. To znamená, že v prípade nahlásenia škodovej udalosti klientom sa skutočne namerané zrážky, ako i počet horúcich dní, porovná s dlhodobým priemerom oboch veličín.

V prípade prekročenia stanoveného deficitu zrážok, alebo odchýlky počtu horúcich dní sa pristupuje k automatickému vyplácaniu poistného plnenia, čiže k odškodneniu za sucha, de facto od stola, bez následnej kontroly skutočného výnosu plodiny na pozemku.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články