Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja

IČO: 50762745

Sídlo: Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava

Telefón: +421 950 430 430

Web: http://www.ivorsk.sk/


Ich cieľom je:

  • Analýza požiadavky a navrhnutie čo najoptimálnejšieho riešenia pre vzdelávaciu aktivitu
  • Vzdelávanie všetkých vekových skupín
  • Organizácia odborných konferencií
  • Koučovanie
  • SWOT analýza
  • Projektové poradenstvo a jeho vypracovanie

 

Každý kurz, workshop, seminár je pre nich výzva. Preto vzdelávacie aktivity realizujú s plným nasadením. Robia vzdelávanie najlepšie ako vedia a tak jedine majú zmysel. Preto hľadajú cesty ako sa to dá.

 

Prečo sa môžete na nich spoľahnúť?
Lebo hľadajú nové a inovatívne prvky vo vzdelávaní i partnerstvá. Ide o tím skúsených dlhoročných lektorov, vzdelávateľov, koučov, supervízorov  s praktickými skúsenosťami, ktorí neustále hľadajú riešenia. Robia to, čo ich baví a napĺňa, a preto neustále sa vzdelávajú. Ich cieľom a dobrou vizitkou sú spokojní účastníci vzdelávacej aktivity.

 

Email: office@ivorsk.sk