Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

IČO 31383408
Call centrum 0850 60 60 60

Telefón: 0850 60 60 60

Web: https://www.wuestenrot.sk/


Wüstenrot poisťovňa, a. s.

WUSTENROT_logo_4C_ZP-NPHistória spoločnosti:

Na slovenský trh vstúpil rakúsky Wüstenrot v roku 1993 najskôr v oblasti stavebného sporenia. V roku 1998 vznikla Wüstenrot životná poisťovňa, a.s., ktorá (kúpou Univerzálnej bankovej poisťovne) v roku 2003 vstúpila aj na trh neživotného poistenia a od roku 2004 pôsobí na slovenskom trhu ako Wüstenrot poisťovňa s univerzálnou licenciou.

Poslanie a cieľ spoločnosti: 

Poslaním spoločnosti Wüstenrot poisťovňa je byť profesionálnym partnerom pre zabezpečenie finančnej istoty vo všetkých etapách života. Orientácia na zákazníka, riešenie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov a partnerov je pilierom budovania dlhodobých vzťahov a dôvery.

Podstatou úspešnosti tohto procesu sú profesionálni spolupracovníci a obchodní partneri. ŽIVOT SA MENÍ RÝCHLO a s ním aj potreby a očakávania ľudí v rôznych životných etapách. Ponuka produktov a služieb tieto zmeny rešpektuje a zohľadňuje. Prioritou je zabezpečenie základných finančných potrieb v prípade nečakaných udalostí – jednotlivcovi, rodine alebo firme a poskytnúť určitú garanciu istoty.

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

WUSTENROT_logo_4C_SS-U (1)História spoločnosti:

Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a Rakúska. V kontinentálnej Európe začala pôsobiť ako stavebná sporiteľňa už v roku 1921. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993, keď bola podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení založená Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a.s. so špecifickou bankovou licenciou. V súvislosti s čiastočnou zmenou akcionárskej štruktúry sa v roku 2004 spoločnosť premenovala na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Poslanie a cieľ spoločnosti:

Poslaním spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa je byť profesionálnym partnerom na ceste za finančnou istotou a lepším bývaním. Wüstenrot kladie dôraz na kvalitu produktov a služieb, na požiadavky klientov a budovanie dobrých vzťahov. Usiluje sa ponúknuť klientom viac, než len aktuálne uspokojenie ich bytových a finančných potrieb.

Ide aj o poskytnutie istoty formou dlhodobej garancie dohodnutých podmienok, a tým eliminovanie rizika do budúcna. Potreby a očakávania ľudí v rôznych životných etapách sa menia. Spoločnosť v ponuke produktov a služieb tieto zmeny zohľadňuje a podporuje klientov pri vytváraní ich spokojného bývania.

Spoločnosti Wüstenrot – firemné princípy a hodnoty

 • Budovanie dlhodobých vzťahov – s klientmi, obchodnými partnermi, zamestnancami, spolupracovníkmi
 • Efektivita – je súčasťou každodennej komunikácie a procesov riadenia
 • Spoľahlivosť – plníme stanovené záväzky a dohody
 • Tradícia – sme súčasťou nadnárodného stabilného koncernu Wüstenrot
 • Fair play – uznávame férový prístup a čestnosť
 • Inovatívnosť – zdokonaľujeme produkty a procesy s cieľom byť jedineční
 • Rešpekt – vážime si prácu a názory klientov, obchodných partnerov, zamestnancov a spolupracovníkov
 • Maximálna zodpovednosť – plné nasadenie je predpokladom úspechu každej činnosti
 • Angažovanosť – aktívne pracujeme na dosiahnutí vytýčených cieľov

Dôležité kontakty: 

 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 
  Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
  email: 4gsy9%ej4mrv4Z4WHpHo9d9f~hGh99
 • Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
  Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
  email: 4gsy6~~kahIxRYUSdnrC-3dj-mkC1
 • Call Centrum: *6060 (0850 60 60 60) 
  pri volaniach zo zahraničia: +421 2 33 06 88 00 

 

Súvisiace články