HDI Versicherung AG

HDI Versicherung AG

IČO: 36 857 475

Sídlo: Obchodná 2
811 06 Bratislava

Telefón: +421 2 5710 8611

Web: http://www.hdi.sk/


HDI Verischerung AG je neživotnou poisťovňou, členom skupiny HDI sa stala v roku 1983. Poistenie dojednáva predovšetkým prostredníctvom nezávislých sprostredkovateľov.

Polovicu jej portfólia tvoria retailové poistenia a práve v tomto odvetví poisťovňa HDI v ostatných rokoch zaznamenala viacero úspechov, ktoré možno jednoznačne pripísať na vrub kvalitným produktom a službám.

Súvisiace články