Talanx dosiahol v roku 2014 solídny rast


			Talanx dosiahol v roku 2014 solídny rast

Koncern Talanx zlepšil svoj výsledok vo finančnom roku 2014 o 5,0 % na 769 (v roku 2013: 732) milliónov eur a potvrdil svoju pozíciu v náročom podnikateľskom prostredí. Po očistení o jednorazový efekt vyplývajúci z predaja podielov Swiss-Life v r. 2013 vo výške cca 100 mil. eur, vzrástol hospodársky výsledok o takmer 23 %.

 

 

Objem hrubého predpísaného poistného koncernu dosiahol úroveň 29,0 (v r. 2013: 28,1) miliárd eur. Nárast poistného o 3 % (po očistení o kurzové vplyvy o 3,6 %) dosiahol Talanx predovšetkým vďaka dôslednej realizácii svojej stratégie internacionalizácie.

 

K posilneniu výsledku popri odvetví zaistenia prispelo priemyselné poistenie, ako aj medzinárodné poistenie fyzických osôb a podnikateľov. V dôsledku pretrvávajeho stavu nízkych úrokových mier bol v oblasti poistenia fyzických osôb a podnikateľov v Nemecku koncern nútený vykonať opatrenia na posilnenie finančných zdrojov. Tieto boli financované najmä zo zisku z predaja zostávajúcich podielov Swiss-Life v hodnote 214 mil. eur, ktorý sa tým však, na rozdiel od situácie v r. 2013, v podstatnejšej miere vo výsledku neprejavil.

 

Rok 2014 sme ukončili úspešne a s výsledkom sme spokojní. Nárastom dividendy o dobré 4 % na 1,25 euro za akciu sa na priaznivom výsledku skupiny Talanx budú podielať naši akcionári,”, uviedol Herbert K. Haas, predseda predstavenstva Talanx AG.

S klesajúcimi kapitálovými výnosmi a konkurenčnou situáciou na trhu priemyselného poistenia a zaistenia bude rok 2015 jedným z najnáročnejších za ostatné obdobie. Medzi výzvy bude tiež patriť dlhodobá reštrukturalizácia nemeckého poistenia privátnych klientov. Pritom držíme náš cieľ - v roku 2015 dosiahnuť zisk najmenej 700 mil. eur”.

  

 

O koncerne Talanx

Talanx je s prijatým poistným vo výške 29,0 miliárd eur (2014) a s viac ako 21 300 zamestnancami treťou najväčšou nemeckou poisťovňou a siedmou najväčšou poisťovacou skupinou v Európe. Spoločnosť so sídlom v Hannoveri je aktívna v približne 150 krajinách. Talanx pôsobí ako multibrandový podnik, so zameraním na B2B poistenie.

Ku značkám koncernu patria HDI, globálny poisťovateľ priemyslu HDI-Gerling, popredná svetová zaisťovňa Hannover Rück, na oblasť bankopoistenia špecializované Targo Versicherungen, PB Versicherungen a Neue Leben, ako aj poskytovateľ finančných služieb Ampega. Prevzatím TU Europa a TUiR Warta S.A. je dnes Poľsko druhým najvýznamnejším trhom Talanxu. Ratingová agentúra Standard & Poor’s ocenila finančnú silu Talanxu ako prvopoisťovateľa ratingom A+/stable (strong) a skupinu Hannover Rück AA-/stable (very strong).

Talanx AG je zapísaná na burze vo Frankfurte v MDAX, ako aj na burzách v Hannoveri a Varšave (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, poľská obch. skratka: TNX).

V Slovenskej republike je koncern Talanx prítomný prostredníctvom organizačnej zložky rakúskej poisťovne HDI Versicherung AG. Pobočka je aktívna v oblasti neživotného poistenia, so zameraním na poistenie priemyslu a firemných klientov. Je držiteľom ocenenia Víťaz SIBAF® award 2013 v kategórii poistenie priemyslu a podnikateľov.

 

Ďalšie informácie možno nájsť na www.hdi.sk a www.talanx.com 

 

talax120x160logo HDI

 

Zdroj: HDI Versicherung AG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články