Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna

Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna

IČO: 47243953

Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 232 661 907

Web: https://www.credendo.com/sk/contact


Skupina Credendo, ktorá je štvrtou najväčšou európskou skupinou úverových poisťovní s kanceláriami v štrnástich európskych krajinách, je aktívna vo všetkých segmentoch úverového poistenia. Klientom naprieč Európou ponúka široký sortiment produktov, ktoré kryjú riziká spojené obchodnými transakciami po celom svete.

 

Credendo Short-Term EU Risks sa špecializuje predovšetkým na krátkodobé úverové poistenie a poistenie záruky. Vďaka užšej integrácii celej skupiny ale získajú klienti Credendo jednoduchší prístup k všetkým poistným riešeniam, ktoré skupina ponúka, či už ide o klasické úverové poistenie v rámci Európy i mimo nej, poistenie single risk, Excess of Loss, Top Up alebo poistenie záruk.

Súvisiace články