Ukrajina: Dohoda o vývoze obilia z čiernomorských prístavov zrejme vysoké ceny potravín nezníži


			Ukrajina: Dohoda o vývoze obilia z čiernomorských prístavov zrejme vysoké ceny potravín nezníži
27.7.2022 Zahraničie

Vývoz potravín predstavoval v roku 2020 takmer 30 % príjmov bežného účtu Ukrajiny. Obnovenie vývozu obilia by podporilo ukrajinskú ekonomiku.

UDALOSTI

22. júla podpísalo Rusko dohodu o obnovení ukrajinského vývozu obilia z čiernomorských prístavov. Podľa dohody by bojujúce strany, Turecko a OSN mali monitorovať tranzit nákladov cez ukrajinské prístavy a kontrolovať, či v nich nie sú zbrane.

Zmluva by sa mala obnovovať každých 120 dní. Dohodu o obilí sprostredkovanú Tureckom a OSN ale priamo ohrozil útok na prístavné mesto Odesa, ku ktorému došlo hneď deň potom, 23. júla. Snahy o odmínovanie oblastí pre námornú dopravu však ukazujú, že sa realizácia dohody napriek nedávnemu úderu posúva dopredu.

DOPADY

Vývoz potravín predstavoval v roku 2020 takmer 30 % príjmov bežného účtu Ukrajiny. Obnovenie vývozu obilia by preto podporilo ukrajinskú ekonomiku, ktorá by získala toľko potrebnú tvrdú menu. 

V širšom meradle by efektívna implementácia obilnej dohody zmiernila riziko celosvetovej potravinovej krízy. Ceny potravín po ruskej invázii na Ukrajinu prudko vzrástli, pretože obe krajiny sú významnými vývozcami obilia (viďte graf).

Okrem ničivých humanitárnych dôsledkov je prudký nárast cien potravín zdrojom obáv hneď z dvoch dôvodov. V prvom rade prispieva po celom svete k už aj tak vysokému inflačnému tlaku ruka v ruke s ďalšími faktormi, ako je narušenie dodávateľského reťazca a vysoké ceny ďalších komodít (najmä ceny energií).

Vysoká inflácia zaťažuje spotrebiteľskú dôveru a tým aj ekonomický rast. Centrálne banky po celom svete sa snažia infláciu zastaviť zvyšovaním svojich základných úrokových sadzieb. Spolu s prísnejšími menovými podmienkami sa najmä vo veľkých ekonomikách, ako sú USA a eurozóna, rýchlo zhoršujú globálne finančné podmienky.

To vytvára tlak na výmenný kurz a devízové rezervy mnohých ekonomík a medzitým dochádza k odlivu kapitálu z rozvojových trhov. Niektoré rozvojové trhy, ako Keňa a Ghana, ktoré stoja na veľmi slabých ekonomických základoch, preto prišli o prístup na medzinárodné trhy, kde by mohli refinancovať súčasný dlh.

Okrem toho sa rýchlo zvyšujú náklady na pôžičky vo verejnom aj súkromnom sektore, pretože prístup k úverom je čoraz zložitejší. Je to kvôli obrovskému verejnému dlhu v niektorých krajinách, ktorý je vysoký aj napriek opatreniam fiškálnej konsolidácie vykonanej v minulom roku. V prípade, že sa úrady rozhodnú zaviesť fiškálne opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu vysokých cien, zaťažia vysoké ceny potravín v neposlednom rade aj verejné financie.

Druhý zdroj obáv súvisí so zvyšujúcim sa rizikom sociálnych nepokojov. Po celom svete prepukajú protesty proti vysokým životným nákladom (napr. Kazachstan, Peru, Pakistan, Srí Lanka). Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch a v prostredí, kde už teraz vládne obrovská neistota, sa bude zvyšovať politické riziko.

V kontexte neistoty a rýchleho zhoršovania ekonomického prostredia Credendo v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne zníži rating rizika podnikateľského prostredia a rating politického rizika ďalších krajín.

Analytik Credendo: Pascaline della Faille

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články