UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Sídlo: UNIQA poisťovňa, a.s.,
Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Telefón: (+421) 2 32 600 100

Web: http://www.uniqa.sk


Univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia.

Jednotné vystupovanie na trhu pod značkou UNIQA nesie so sebou celý rad pozitívnych efektov, z ktorých najviac profituje práve klient:

  • široký sortiment poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia
  • komplexné služby doma aj v zahraničí
  • kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť pri poskytovaní služieb
  • finančná istota prostredníctvom svetových lídrov v poskytovaní zaistných služieb
  • poistenie motorového vozidla aj cestovné poistenie si teraz môžete zajednať aj online
  • o viac ako 600 000 poistných zmlúv sa stará takmer 300 zamestnancov a v obchodnej službe pracuje približne 600 obchodných zástupcov
  • poisťovňa UNIQA zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok

Súvisiace články