Poisťovne

AGRA poisťovňa

AGRA poisťovňa

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1

AIG Europe Ltd., pobočka

AIG Europe Ltd., pobočka

AC Diplomat Palisády 29 811 06 Bratislava

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Pribinova 19, 811 09

Allianz-Slovenska d.s.s., a.s.

Allianz-Slovenska d.s.s., a.s.

Amslico poisťovňa - Alico a.s.

Amslico poisťovňa - Alico a.s.

Pribinova 10
811 09 Bratislava

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rajská 7, 811 08 Bratislava

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Bratislava office:  Digital park II., Einsteinova 23

Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna

Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko

ČSOB Poisťovňa a.s.

ČSOB Poisťovňa a.s.

Vajnorská 100/B
831 04, Bratislava ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

ERGO Poisťovňa, a.s.

ERGO Poisťovňa, a.s.

Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava

Euler Hermes

Euler Hermes

Bajkalská 19B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Generali Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Groupama  poisťovňa a.s.

Groupama  poisťovňa a.s.

Miletičova 21
821 08 Bratislava

HDI Versicherung AG

HDI Versicherung AG

Obchodná 2
811 06 Bratislava

KD LIFE

KD LIFE

P.O.BOX 5
820 13 Bratislava 213

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - VIG

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - VIG

Štefánikova 17
SK - 811 05 Bratislava

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - VIG

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - VIG

Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Call centrum
Bezplatná infolinka zo SR
0800 120 000

MSIG Insurance Europe AG

MSIG Insurance Europe AG

An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
podnikajúca na území SR

NN Životná poisťovňa, a.s.

NN Životná poisťovňa, a.s.

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Bratislava

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. - VIG

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. - VIG

Tomášikova 48
832 68 Bratislava 3

Poštová poisťovňa, a. s.

Poštová poisťovňa, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Rapid life životná poisťovňa

Rapid life životná poisťovňa

Garbiarska 2
040 71 Košice

Union poisťovna, a.s.

Union poisťovna, a.s.

Bajkalská 29/A
813 60, Bratislava

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.,
Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

IČO 31383408
Call centrum 0850 60 60 60

YOUPLUS Životná poisťovňa

YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mlynské nivy 5
Bratislava