KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - VIG

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - VIG

Sídlo: Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Call centrum
Bezplatná infolinka zo SR
0800 120 000

Web: https://www.koop.sk/


KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov.

 

Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe.

 

Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. V roku 2018 poisťovňa KOOPERATIVA úspešne zavŕšila proces integrácie so životnou bankopoisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurace Group (PSLSP). Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku k 31. 12. 2019 presiahol úroveň 32,27 %.

 

Obchodná sieť spoločnosti v súčasnosti pozostáva zo 7 konvenčných agentúr, 44 kancelárií, 67 obchodných miest. Do obchodnej siete patrí aj špecializovaná agentúra pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami.

Súvisiace články