Klientsky portál eKooperativa využíva už 50-tisíc klientov poisťovne


			Klientsky portál eKooperativa využíva už 50-tisíc klientov poisťovne
16.2.2021 Technológie

V súvislosti s pandémiou a s ňou spojenými obmedzeniami narastá záujem klientov o elektronickú komunikáciu a digitálne služby

Zvýšený záujem zaznamenala poisťovňa KOOPERATIVA aj o registráciu do klientskeho portálu eKooperativa. Počet registrovaných klientov, ktorí už  aktívne využívajú klientsky portál eKooperativa presiahol 50 tisíc.

„V aktuálnej situácii si význam digitálnych a bezkontaktných služieb uvedomujú aj tí klienti, ktorí doposiaľ svoje požiadavky riešili radšej priamo na pobočke. Intuitívny klientsky portál eKooperativa im však poskytuje efektívny nástroj, ktorý im zvyšuje komfort. Vďaka inovatívnym digitálnym službám nemusia klienti chodiť na pobočku či čakať na operátora Call centra a zároveň im dokážeme nepretržite poskytovať každodennú starostlivosť, ktorú klienti vyžadujú,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš, PhD..

Klienti, ktorí využívajú klientsky portál eKooperativa majú:

  • Prehľad o svojich poistkách – aktuálnych a ukončených.
  • Prehľad o platbách poistného.
  • Možnosť priamej úhrady poistného online na zmluve, a to kartou, QR kódom alebo prostredníctvom internetbankingu.
  • Prehľad o adresách na svojich poistných zmluvách – trvalá, korešpondenčná, adresa predmetu poistenia tj. domu/bytu.
  • Prehľad o škodách a stave ich riešenia s možnosťou elektronicky doložiť dokumenty.
  • Možnosť hlásiť škody online.
  • Online prístup k zmene alebo úprave vybraných osobných údajov.
  • Možnosť priamo z overeného prostredia posielať žiadosti k zmene druhu platenia či k doplneniam údajov o poistenom motorovom vozidle. 

Klienti poisťovne KOOPERATIVA majú možnosť nastaviť si komunikáciu vo forme elektronickej korešpondencie. Výhradne elektronicky komunikuje poisťovňa už s viac 80 tisíc klientami. Takýto spôsob komunikácie šetrí peniaze a zároveň životné prostredie. Práve v tejto súvislosti si pripravila poisťovňa pre svojich klientov niečo špeciálne.

Každý, kto sa zaregistruje na www.ekooperativa.sk a udelí súhlas s elektronickou formou komunikácie, je v hre o smart televízor Philips. Súťaž prebieha do 28. februára 2021  a každý týždeň je vyžrebovaný jeden výherca. Viac informácií o súťaži a klientskom portáli eKooperativa nájdete na www.koop.sk.

Zdroj: Kooperativa poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články