Poistenie aj škody vybavíte poisťovni KOOPERATIVA na pobočke, ale aj online 


			Poistenie aj škody vybavíte poisťovni Kooperativa na pobočke, ale aj online 
9.10.2020 Technológie

V poisťovni KOOPERATIVA zodpovedne pristupujeme k vyvíjajúcej sa situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 a všetko naše úsilie smerujeme k zabezpečeniu plynulého chodu našej poisťovne.

Obchodné miesta fungujú bez obmedzení, samozrejme v súlade s hygienickými nariadeniami, aby sme chránili zdravie klientov aj našich zamestnancov. Všetky služby a produkty sú však klientom k dispozícii aj online. 

Prevádzka všetkých obchodných miest poisťovne KOOPERATIVA funguje bez obmedzení, avšak klienti dokážu svoje požiadavky vybaviť aj elektronicky.  Uzavrieť poistnú zmluvu, bez nutnosti stretnutia s poistným poradcom využíva aktuálne čoraz viac klientov.

Na webovej stránke sa klienti dokážu poistiť priamo online, pre všetkých, ktorí potrebujú poradiť, sú poistní poradcovia pripravení pomôcť na diaľku. Na webovej stránke www.koop.sk klienti nájdu kontaktné formuláre a  telefónne čísla na pobočky a poistných poradcov v ich okolí, ktorí sú im k dispozícii.

Takto pohodlne je možné vyskladať si na mieru životnú poistku, ktorú klientovi poistný poradca pripraví na základe analýzy potrieb klienta. Zmluvu klientovi posiela poisťovňa elektronicky a pre jej uzatvorenie stačí zaplatiť poistné. „Poisťovňa KOOPERATIVA si aj počas vyhláseného núdzového stavu plní všetky svoje povinnosti. Naše rozsiahle aktivity v oblasti digitalizácie prinášajú zrýchlenie interných procesov a skvalitnenie služieb poskytovaných klientom,“ uviedol Ing. Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Riešte škody online

Bez nutnosti osobného kontaktu je možné nahlásiť aj škodovú udalosť, telefonicky na bezplatnom čísle 0850 111 577, 24 hodín denne, alebo online na webovej stránke www.koop.sk.  Stačí vyplniť online formulár pre registráciu škôd a potrebné dokumenty zaslať v elektronickej forme. Zistiť aktuálny stav riešenej škody je tiež možný online na webovej stránke www.koop.sk s možnosťou priamo vložiť chýbajúcu dokumentáciu. 

Klientsky portál eKooperativa

Online je možné aj platiť poistné prostredníctvom internetbankingu, Pay by Square alebo priamo v prostredí klientskeho portálu eKooperativa. Ten klienti vo zvýšenej miere využívajú nielen na bezkontaktné služby, ale aj online komunikáciu s poisťovňou.

Ďalšou efektívnou a zároveň ekologickou možnosťou je nastavenie si komunikácie vo forme emailovej  korešpondencie. Navyše, klienti poisťovne KOOPERATIVA zaregistrovaní v eKooperativa, ktorí udelia súhlas s elektronickou komunikáciou, môžu v nasledujúcich 10 týždňoch vyhrať  smart hodinky Garmin Forrunner 245 Music.  

Zdroj: Kooperativa poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS