Kooperativa otvára nový trh. Ponúka prvých 60 nájomných bytov


			Kooperativa otvára nový trh. Ponúka prvých 60 nájomných bytov

Nájomné byty na Slovensku dlhodobo chýbajú a naša krajina sa v tejto oblasti nachádza na konci rebríčka EÚ. 

Nájomné byty na Slovensku dlhodobo chýbajú a naša krajina sa v tejto oblasti nachádza na konci rebríčka EÚ. K riešeniu tejto situácie sa rozhodla prispieť poisťovňa KOOPERATIVA.

Bytový dom Lomená Residence v Košiciach je prvým vlastným projektom poisťovne, ktorý reaguje na dlhodobý nedostatok nájomného bývania a ponúka novú alternatívu v prípade, že preferujú dlhodobý prenájom bytu pred kúpou vlastnej nehnuteľnosti.

Rezidenčný prenájom v sebe zahŕňa väčšiu mieru flexibility a slobody a jeho dostupnosť výrazne uľahčuje aj rozhodovanie o prípadnom presune za prácou. V mnohých prípadoch je pre obyvateľov praktickejšou a dostupnejšou voľbou pred financovaním vlastného bývania formou hypotekárnych úverov.

Bytové komplexy s nájomnými bytmi na Slovensku dlhodobo neexistujú. Podľa štatistík EÚ sa Slovenská republika nachádza v skupine krajín s najnižšou ponukou v segmente inštitucionalizovaného nájomného bývania. Priemerný podiel sociálneho a súkromného nájomného bývania na celkovom fonde bytov je v rámci krajín EÚ na úrovni 25 %. Na Slovensku je to len 6 %. Za nami sú už len krajiny ako Chorvátsko a Rumunsko. 

„Podľa našich analýz chýba na Slovensku 300- až 400-tisíc bytov, aby sme v tejto oblasti dosiahli priemer EÚ. Potrebu riešenia situácie s nájomným bývaním na Slovensku si všimli aj politické strany, ktoré sa tejto téme výrazne venovali pred tohtoročnými voľbami.

Aj to svedčí o tom, že výstavba nájomných bytov v našej krajine je viac než žiaduca,“ uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš a dodáva: „Naša poisťovňa dlhodobo analyzuje trh nájomného bývania, keďže v rámci skupiny Vienna Insurance Group patríme medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku. Preto sme od roku 2017 začali vyvíjať aktívne kroky k rozbehnutiu tohto segmentu aj na Slovensku. A aktuálne môžeme v Košiciach s hrdosťou prezentovať prvý výsledok tohto úsilia.“

Prvý bytový dom v Košiciach

Prvým vlastným projektom poisťovne KOOPERATIVA, ktorým reaguje na nedostatok nájomného bývania pre obyvateľov regiónov Slovenska, je rezidenčný objekt Lomená Residence v Košiciach. Poisťovňa do jeho výstavby investovala 6 mil. eur. 14-podlažný bytový dom so 60 bytmi prináša do metropoly východu novú alternatívu dlhodobého bývania v strednom a vyššom štandarde pri konkurencie schopných trhových cenách prenájmu.

Stavba na Lomenej ulici umožňuje all-inclusive bývanie v jedno-, dvoj- a troj-izbových plne zariadených bytoch s internetovým a TV pripojením vrátane možnosti prenájmu garážového státia, externého parkovacieho státia či skladových priestorov alebo iných doplnkových služieb.

„Snažíme sa poskytnúť taký štandard, ktorý umožňuje nájomcom sa okamžite nasťahovať bez nutnosti významnej investície do vybavenia bytu. To znamená, že stačí, aby si v princípe priniesli len osobné veci,“ hovorí Vladimír Bakeš a dopĺňa: „Chceme, aby nájomcovia priamo pocítili aj to, že sme poisťovňa. Preto je v cene nájmu zahrnuté už aj poistenie zodpovednosti za škodu aj poistenie osobného majetku nájomcu.“

Nájomné bývanie, s ktorým prichádza KOOPERATIVA, sa líši od bežného prenájmu bytov, ponúkaného individuálnymi prenajímateľmi, aj v ďalších oblastiach. Jednou z najväčších výhod je vysoká miera stability a istoty.

Nájomca má v zásade záruku, že ak byt užíva v súlade so zmluvou a domovým poriadkom a platí nájomné, tak mu zmluvu nikto vypovedať nebude - v porovnaní so situáciou, keď sa napríklad individuálny prenajímateľ rozhodne byt predať alebo sa doň sám nasťahovať. Navyše, pri dlhodobom prenájme získava nájomca aj finančný bonus, a to až do výšky zľavy jedného celého mesačného nájomného v roku. 

K bezstarostnému životu nájomcov prispieva aj fakt, že kompletná správa budovy a údržba čohokoľvek v bytoch je zastrešovaná profesionálnou správcovskou spoločnosťou s helpdesk podporou. Akákoľvek porucha vznikne, nájomca ju len nahlási a správcovská spoločnosť zabezpečí jej odstránenie. Toto pri individuálnom bývaní tiež nezvykne byť také jednoduché. 

Kolaudácia bytového komplexu Lomená Residence prebehla v júli a aktuálne sa dokončuje zariaďovanie bytov. Projekt Lomená Residence vlastní spoločnosť VIG HOME, s.r.o., ktorej 100-percentným vlastníkom je poisťovňa KOOPERATIVA.

Do roku 2027 spolu 1500 nájomných bytov

Košický projekt je prvou investíciou tohto druhu a poisťovňa KOOPERATIVA má zámer v tejto oblasti pôsobiť dlhodobo. Aktuálna ako aj budúca výstavba nájomných bytov nemá za cieľ nahrádzať štátnu podporu nájomného bývania, sociálneho bývania alebo mestské nájomné byty.

Poisťovňa sa však aktívne zúčastňovala viacerých pracovných skupín na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Ministerstve financií SR, ako aj v rámci mimovládnych inštitúcií s cieľom upraviť postoj vlády k nájomnému bývaniu ako aj inštrumentom k podpore tohto segmentu.

„Máme za to, že táto snaha bola úspešná, keďže Ministerstvo dopravy a výstavby prijalo viaceré návrhy a upravilo podmienky týkajúce sa podpory financovania nájomných bytov pre súkromný segment prostredníctvom príspevku zo Štátneho fondu na podporu bývania," hodnotí generálny riaditeľ poisťovne Vladimír Bakeš.

Víziou poisťovne je s ohľadom na reakcie trhu, legislatívne zmeny ako aj úspešnosť prvých projektov vystavať po celom Slovensku do roku 2027 spolu 1500 nájomných bytov. Aktuálne KOOPERATIVApripravuje ďalšie projekty v Bratislave, Trnave, Nitre a Žiline. 

Zdroj: Kooperativa poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články