Novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne je Igor Saxa


			Novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne je Igor Saxa

Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vymenovala za nového člena predstavenstva Ing. Igora Saxu. 

Od 1. novembra 2020 zodpovedá Ing. Igor Saxa z KOMUNÁLNEJ POISŤOVNE za oblasť obchodu, riadenie interných a externých sietí. V jeho kompetencii je aj spolupráca so strategickými partnermi – Združením miest a obcí Slovenska a Slovenskou sporiteľnou.

Ing. Igor Saxa pôsobí v poisťovníctve takmer 25 rokov. Je absolventom Bankového inštitútu Vysokej školy v Prahe (odbor poisťovníctvo). Do KOMUNÁLNEJ poisťovne nastúpil v septembri 2018 na pozíciu riaditeľa obchodnej služby a v jeho kompetencii bolo riadenie pobočiek a vlastných obchodných sietí. Začínal v oblasti obchodu a počas svojho profesijného života zastával viaceré manažérske pozície.

„Teším sa na nové výzvy, ktoré so sebou prináša táto pozícia. Ako povedal Robert Collier – úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň. Pevne verím, že v spolupráci so špičkovým tímom odborníkov našej spoločnosti prispejem k posilneniu postavenia a značky KOMUNÁLNA poisťovňa na trhu,“ uviedol člen predstavenstva Igor Saxa.

Aktuálne zloženie Predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group:

  • Ing. Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva
  • RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva
  • Mgr. Blanka Hatalová, členka predstavenstva
  • JUDr. Zuzana Brožek Mihóková, členka predstavenstva
  • Ing. Igor Saxa, člen predstavenstva 
Zdroj: Komunálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články