Vienna Insurance Group (VIG) úspešne zavŕšila fúzie bankopoisťovní


			Vienna Insurance Group (VIG) úspešne zavŕšila fúzie bankopoisťovní

Začiatkom roku 2019 bola dokončená posledná plánovaná fúzia v rámci projektu podpory bankopoistenia. Vienna Insurance Group zlúčila svoju českú bankopoisťovaciu spoločnosť Pojišťovna České spořitelny, a.s. s lokálnou dcérskou spoločnosťou koncernu VIG Kooperativa pojišťovna, a.s.

Týmto spojením bola podľa plánu zavŕšená významná časť koncernového projektu na posilnenie činnosti v oblasti bankopoistenia, ktorý sa začal v roku 2018.

„Naším cieľom bolo spojiť lokálnych univerzálnych poisťovateľov s životnými poisťovňami špecializovanými na bankopredaj, aby sme podporili oblasť neživotného poistenia. Tento krok sme úspešne realizovali fúziami v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku, Rakúsku a teraz aj Českej republike. Naďalej sme zameraní na úspešnú spoluprácu a okrem životného poistenia sa sústredíme na zintenzívnenie činnosti v oblasti poistenia majetku a zdravotného poistenia, rovnako ako na väčšie zapojenie do odbytu prostredníctvom internetu a na vývoj nových, dobre zrozumiteľných produktov“, vysvetľuje Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group.

Posilnenie odbytu prostredníctvom bánk je jedným z cieľov v rámci strategického pracovného programu VIG „Agenda 2020“. Za prvé tri štvrťroky 2018 bolo prostredníctvom odbytu zo strany kooperačného partnera Erste Group nahospodárené poistné o objeme cca 900 mil. eur. Dcérske spoločnosti VIG teraz spolupracujú s Erste Group a sporiteľňami v desiatich krajinách: v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku, Rumunsku, Srbsku, Čiernej Hore, Macedónsku a Bosne a Hercegovine.

Česká republika predstavuje hneď za Rakúskom druhý najväčší trh VIG. Vďaka fúzii v Českej republike prevzala dcérska spoločnosť VIG Kooperativa podľa údajov o trhu k tretiemu štvrťroku 2018 s približne 25 percentami trhového podielu prvenstvo v individuálnom rebríčku českých poisťovacích spoločností.

Spolu s druhou dcérskou spoločnosťou VIG, Českou podnikatelskou pojišťovnou (ČPP), je Vienna Insurance Group s trhovým podielom okolo 32 percent najväčšou poisťovacou skupinou v Českej republike. Objem poistného VIG v Českej republike tvoril za tretí štvrťrok 2018 1 274 mil. eur a prekročil tak o cca 6 percent úroveň predchádzajúceho roka. Výsledok (pred zdanením) sa podarilo zvýšiť o 9 percent na približne 124 mil. eur. Ukazovateľ Combined ratio predstavoval v treťom štvrťroku 2018 vynikajúcich 93,6 percenta.

Zdroj: Kooperativa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS