KOOPERATIVA pri poistných podvodoch spolupracuje na celoeurópskej úrovni


			KOOPERATIVA pri poistných podvodoch spolupracuje na celoeurópskej úrovni
18.2.2021 Technológie, Škody

V roku 2020 odhalila KOOPERATIVA 1 800 pokusov o poistný podvod v hodnote viac ako 5 miliónov EUR. Aj z tohto dôvodu, poisťovňa venuje tejto oblasti významnú pozornosť. 

Počas roka implementovala opatrenia na zlepšenie v oblasti prevencie pred podvodmi a na nadnárodnej úrovni sa zapojila do projektu Vienna Insurance Group, ktorý sa špecializuje na odhaľovanie podozrivých prípadov v oblasti životného poistenia. 

V čase pandémie eviduje KOOPERATIVA v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles došetrených prípadov pokusu o poistný podvod, predovšetkým v oblasti poistenia motorových vozidiel. Naopak,  medziročne eviduje nárast v počte prípadov majetkového poistenia fyzických osôb. Pri objasňovaní a prevencii, aj v tejto oblasti, zohrávajú dôležitú úlohu moderné technológie.

Pokrok v oblasti informačných technológií umožňuje spracovanie rôznych expertíz, využitie analytických riešení, vrátane prediktívnej analytiky.  Vďaka nim sa stáva samotné detekovanie, ako aj objasnenie prípadu rýchlejšie a efektívnejšie.        

Poistné podvody majú preukázateľne negatívny vplyv na cenu poistenia. „Poistné podvody vplývajú najmä na výšku poistných plnení, čo sa premieta aj do ceny poistenia. Ide o druh kriminality s vysokou latenciou, ktorý je náročné odhaliť a preukázať.  Preto naša poisťovňa hlavne preventívnym opatreniam venuje takú pozornosť. Snažíme sa znižovať ich dopady na cenu poistenia a tým chrániť prostriedky našich klientov,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.  

KOOPERATIVA každý rok implementuje nové opatrenia v oblasti prevencie pred podvodmi, či samotnej  detekcii podozrení. V minulom roku sa navyše zapojila do celoskupinového projektu Vienna Insurance Group na zvýšenie účinnosti a optimalizácie procesu odhaľovania podozrivých prípadov v oblasti životného poistenia.

Pre poisťovňu je dôležité odhaliť  nežiadúce rizikové konanie nielen pri poistnej udalosti, ale posilniť prevenciu už pri vstupe do poistenia v čase dojednávania poistnej zmluvy a tým eliminovať príležitosti na pokus o podvod. Pre účinnosť detekcie podozrivých prípadov má tiež osobitý význam samotná identifikácia podnetov na základe  indikátorov podozrení, ktoré sú pevnou súčasťou zavedených interných procesov.

Následne podozrivé prípady prebrané do šetrenia rieši tím špecialistov kontrolnej činnosti. Pri šetrení sa využíva kombinácia rôznych odborných, technických znalosti, kriminalistických metód a metód vyšetrovania. 

Páchateľovi poisťovacieho podvodu podľa trestného zákona hrozí trest odňatia slobody. V niektorých prípadoch sa však zdá, akoby si to mnohí ani neuvedomovali, resp. uvedomia až keď je neskoro. Cieľom zlepšovania detekcie poisťovacích podvodov a ich odhaľovania však nie je zámer kriminalizovať klientov, ale pôsobiť predovšetkým preventívne a chrániť tak záujmy poisťovne a jej klientov.  

Zdroj: Kooperativa poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články