Talanx dosiahol výborný výsledok


			Talanx dosiahol výborný výsledok

Koncern Talanx významne zvýšil objem hrubého predpísaného poistného, ako aj výsledok hospodárenia za rok 2013. Poistné rástlo vo všetkých oblastiach, najviac však v oblasti privátneho poistenia a medzinárodného podnikateľského poistenia.

 

Mimoriadne vysoké škody, predovšetkým v dôsledku prírodných a poveternostných katastrof v strednej Európe, zvládol koncern dobre. Napomohla tomu nastúpená cesta rozširovania globálnych aktivít, a s tým spojená diverzifikácia v poistnej technike. Výsledok koncernu zahŕňa aj jednorazové a mimoriadne efekty.


Predpísané brutto poistné narástlo v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5,6 % (organicky o 3,5 %) na 28,1 miliárd eur, po očistení o menové efekty o 7,8 %. Vzhľadom na vysoké škodové zaťaženie spôsobené prírodnými katastrofami, predovšetkým v Nemecku a na zavedenie dodatkovej daňovej rezervy poklesol poistno-technický výsledok o 10,6 % na -1,6 (-1,4) miliárd eur.

Prevádzkový výsledok (EBIT) narástol o 2,1 % na 1,8 (1,7) miliárd eur. Combined ratio dosiahlo hodnotu 96,9 (96,4) %. Výsledok na 1 akciu predstavoval 3,02 (2,86) eur. Výsledok hospodárenia koncernu sa zlepšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 21,7% na 762 (626) miliárd eur.


„Napriek mimoriadnemu zaťaženiu spôsobeného potopami, víchricami a krupobitím, ako aj pretrvávajúcej fáze nízkych úrokov, sme dosiahli doteraz najvyšší čistý zisk a zvýšili sme prevádzkový výsledok. S týmto vývojom sme preto spokojní. Okrem toho naďalej nadpriemerne rastieme. To dokazuje, že dôsledná internacionalizácia našej skupiny je správnou cestou. Popritom vykonávame kroky, ktoré vedú k ďalšej stabilizácii zisku.“, uviedol Herbert K. Haas, predseda predstavenstva Talanx AG. „Naši akcionári sa budú podielať na úspešnom hospodárskom vývoji. Predstavenstvo a dozorná rada navhrujú valnému zhromaždeniu dividendu vo výške 1,20 euro za akciu. To zodpovedá nárastu takmer o 15 %.“


Kľúčové údaje koncernu Talanx 2013, konsolidované (IFRS)

 

v miliónoch eur

2013

2012

+ / -

predpísané poistné brutto

28 151

26 659

5,6 %

zaslúžené poistné netto

23 113

21 999

5,1 %

combined ratio neživotnéhopoistenia a zaistenia

96,9 %

96,4 %

0,5 %-bodov

výnosy z investícií netto

3 792

3 795

-0,1 %

prevádzkový výsledok (EBIT)

1 784

1 748

2,1 %

hospodársky výsledok za účtovné obdobie netto

1 282

1 144

12,0 %

hospodársky výsledok koncernu netto (bez podielov spoločností mimo kontroly)

762

626

21,7 %

rentabilita vlastného kapitálu (return on equity)

10,6 %

10,0 %

0,6 %-bodov

solventnosť Talanx Group

210,2 %

225,1 %

-14,9 %-bodov

 

Úplná Výročná správa 2013:

http://annualreport2013.talanx.com

 


 

O koncerne Talanx


Talanx je s prijatým poistným vo výške 28,1 miliárd eur (2013) a s viac ako 21 500 zamestnancami treťou najväčšou nemeckou poisťovňou a ôsmou najväčšou poisťovacou skupinou v Európe. Spoločnosť so sídlom v Hannoveri je aktívna v približne 150 krajinách. Talanx pôsobí ako multibrandový podnik, s fokusom na B2B poistenie. Ku značkám skupiny patria HDI, globálny poisťovateľ priemyslu HDI-Gerling, popredná svetová zaisťovňa Hannover Rück, ďalej na oblasť bankopoistenia špecializované Targo Versicherungen, PB Versicherungen a Neue Leben, ako aj poskytovateľ finančných služieb Ampega. Prevzatím TU Europa a TUiR Warta S.A. sa Poľsko stalo druhým najvýznamnejším trhom Talanx-u. Ratingová agentúra Standard & Poor’s ocenila finančnú silu Talanxu ako prvopoisťovateľa ratingom A+/stable (strong) a skupinu Hannover Rück ako AA-/stable (very strong).


V Slovenskej republike je koncern Talanx prítomný prostredníctvom organizačnej zložky rakúskej poisťovne HDI Versicherung AG. Pobočka je aktívna v oblasti neživotného poistenia, so zameraním na poistenie priemyslu a firemných klientov. Je držiteľom ocenenia Víťaz SIBAF® award 2013 v kategórii poistenie priemyslu a podnikateľov.

Zdroj: HDI Versicherung AG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články