Wüstenrot tento rok rástol v predaji životného i neživotného poistenia


			Wüstenrot tento rok rástol v predaji životného i neživotného poistenia
13.10.2021 Tlačové správy

Od januára do augusta 2021 dosiahla poisťovňa len v životnom poistení nárast produkcie o 36 %.

Poisťovňa Wüstenrot dosiahla za prvých osem mesiacov tohto roka medziročný rast predaja v oboch segmentoch poistenia. V oblasti životného poistenia stúpla produkcia o viac ako tretinu a pri neživotnom poistení o 13 percent. 

Kým rok 2020 bol významne poznamenaný bojom s pandémiou a protipandemickými obmedzeniami, tento rok poisťovňa Wüstenrot dosiahla významné nárasty produkcie. Od januára do augusta 2021 spoločnosť zaznamenala stúpajúci predaj najmä v oblasti životného poistenia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 36 percent.

„Nárasty produkcie najmä v oblasti rizikového životného poistenia sme evidovali už  minulý rok. Pandémia vo významnej časti verejnosti zvýšila záujem najmä o tento typ poistenia, čo je prirodzený jav. Zároveň sme začiatkom roka významným spôsobom inovovali rizikové životné poistenie a ešte viac prispôsobili aktuálnym očakávaniam klientov. Pri investičnom poistení sme uviedli úplne nový produkt na trh,“ vysvetľuje Marian Hrotka, predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot.

Rastový trend zaznamenala poisťovňa aj pri neživotnom poistení. Predaj poistení domácnosti, nehnuteľnosti, poistení zodpovednosti za škody a ďalších poistení stúpol celkovo o 13 percent. Na nárastoch pri poistení bývania sa do určitej miery mohli podpísať aj udalosti na južnej Morave z júna tohto roka.  

V rámci neživotného segmentu tvorilo špeciálnu kapitolu poistenie motora motorových vozidiel. Spoločnosť dosiahla rast produkcie pri povinnom zmluvnom poistení a havarijnom poistení celkovo o 16 percent. A to i napriek skutočnosti, že pre výpadky vo výrobe bola situácia na trhu s novými mobilmi významne komplikovanejšia v porovnaní s inými rokmi.

 „Sme rozhodnutí aj v nasledujúcom období pokračovať v rozširovaní nášho podielu na slovenskom poistnom trhu. Preto budeme investovať do podpory rastu v kľúčových segmentoch poistenia, do našej obchodnej siete, do digitalizácie a inovácií. Do konca roka pripravujeme novinky hneď v troch kľúčových poistných produktoch, aby sme zas o čosi posilnili konkurencieschopnosť našej ponuky,“ uzatvára Marian Hrotka.

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS