Wüstenrot: priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením


			Wüstenrot: priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa dosiahli v sťažených podmienkach roka 2018 obchodné výsledky v hlavných ukazovateľoch na úrovni stanovených plánov.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., uzavrela v roku 2018 zmluvy o stavebnom sporení v objeme cieľových súm 313,15 mil. eur (+3,71 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Vklady uskutočnené počas roka na všetky sporiteľské zmluvy dosiahli 118,63 mil. eur (medziročne +1,27 %). Za rovnaké obdobie poskytla klientom nové stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 114,61 mil. eur (medziročne -6,70 %). Finančné prostriedky vyplatené klientom v minulom roku dosiahli k 31.12.2018 výšku 190,82 mil. eur (+0,55 %). Predbežný zisk spoločnosti pred zdanením predstavuje ku koncu roka 2,21 mil. eur.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – december 2018

  • sporivé zmluvy uzavreté v objeme cieľových súm 313 mil. eur
  • úvery poskytnuté v objeme cieľových súm viac ako 114 mil. eur
  • klientom vyplatených takmer 191 mil. eur
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením viac ako 2 mil. eur

Wüstenrot poisťovňa, a.s., zaznamenala v roku 2018 predpísané poistné za životné a neživotné poistenie (brutto) vo výške 56,27 mil. eur, pričom v neživotnom poistení došlo k nárastu o 6,55 % (v porovnaní s minulým rokom). Celková nová produkcia medziročne stúpla o 1,5 % s výraznejším nárastom v neživotnom poistení (+5,67 %). Svoj podiel na tom má aj ponuka online poistení, ktoré sú prevažne zo segmentu neživotného poistenia. Náklady na poistné plnenia v roku 2018 dosiahli 29,98 mil. eur (medziročne +13,62 %). Predbežný hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 2,00 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – december 2018

  • predpísané poistné, životné a neživotné (brutto) viac ako 56 mil. eur
  • výška technických rezerv (brutto) nad 140 mil. eur
  • náklady na poistné plnenia takmer 30 mil. eur
  • predbežný zisk pred zdanením tesne nad 2 mil. eur

„V uplynulom roku sme v silne konkurenčnom prostredí dosiahli výsledky, ktorými sme splnili plán vo väčšine hlavných ukazovateľov. Aj počas medializácie pripravovaných legislatívnych zásahov do systému stavebného sporenia a neživotného poistenia sa nám ponukou kvalitných produktov a služieb podarilo zachovať dôveru klientov, ktorú si vážime a je pre nás súčasne záväzkom. Naďalej sme pripravení poskytovať širokej verejnosti kvalitné bankové a poistné produkty pre zmysluplné plánovanie ich finančnej budúcnosti,“ povedal Mag. Christian Sollinger, CIIA, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Zdroj: Wüstenrot  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články