Wüstenrot poisťovňa plánuje dosiahnuť predpis poistného cez 55 mil. eur


			Wüstenrot poisťovňa plánuje dosiahnuť predpis poistného cez 55 mil. eur

Pre tento rok si Wüstenrot poisťovňa stanovila za cieľ hrubé predpísané poistné vo výške 55,65 mil. eur.

Z tohtoročného celkového objemu by 29 mil. eur malo byť v oblasti životného poistenia a 26,65 mil. eur v neživotnom poistení.

Náklady na vyplatené poistné plnenia sú odhadované vo výške 26,75 mil. eur. Náklady na poistné plnenia ku koncu decembra 2017 dosiahli 26,4 mil. eur. Náklady v životnom poistení by mali tento rok tvoriť 53 % z celkového predpokladaného objemu a náklady v oblasti neživotného poistenia 47 %.

Pri finančnom umiestnení prostriedkov z technických rezerv bude spoločnosť aj naďalej využívať konzervatívny prístup. Teda investície bude smerovať najmä do bezpečných cenných papierov s pevnou úrokovou sadzbou. Výnosy z finančných investícií sú ovplyvňované znižovaním úrokových sadzieb na finančnom trhu. Firma plánuje celkové výnosy z finančných investícií vo vlastnom mene vo výške 2,29 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1998, najskôr ako Wüstenrot životná poisťovňa. V roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa tak vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články