Wüstenrot poisťovňa ku koncu novembra s poistným za 57 mil. eur


			Wüstenrot poisťovňa ku koncu novembra s poistným za 52 mil. eur

Wüstenrot poisťovňa dosiahla od začiatku januára do konca novembra 2017 hrubé predpísané poistné vo výške 57 mil. eur.

Avšak neživotnému poisteniu sa podľa vyjadrení spoločnosti darilo, predpis vzrástol o 6,8 %. Taktiež nová produkcia v neživotnom poistení medziročne vzrástla o 4,4 %.

Stúpol však aj počet poistných udalostí v neživotnom poistení, a to o 12 %, a tým sa zvýšili aj náklady na poistné plnenia celkovo o 6,4 %, z toho v neživotnom poistení o 12,4 %.

V roku 2018 možno podľa vyjadrení spoločnosti očakávať stúpajúci záujem o online poistenia. Wüstenrot poisťovňa ešte v roku 2017 rozšírila ponuku online poistenia o rizikové životné poistenie pre prípad straty príjmu zo závažných zdravotných dôvodov. Spoločnosť chce zatraktívniť a rozšíriť služby v rámci ďalších dvoch typov produktov, ktoré budú dostupné v roku 2018.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1998, najskôr ako Wüstenrot životná poisťovňa. V roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa tak vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články