Slovenský Wüstenrot od nového roku s novým zložením predstavenstva


			Slovenský Wüstenrot od nového roku s novým zložením predstavenstva

Novým členom predstavenstiev Wüstenrot poisťovne, a.s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. sa s účinnosťou od 1. januára 2017 stal Dr. Klaus Wöhry. Na Slovensko prichádza z rakúskeho Wüstenrotu.

Na pozícii člena predstavenstiev oboch spoločností Wüstenrot poisťovne, a.s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., nahradil Mag. Michaela Zieglera. Dr. Klaus Wöhry je absolventom štúdia ekonomiky na univerzite v rakúskom Grazi, doktorandského štúdia sociálnych a ekonomických vied na univerzite v Innsbrucku a univerzitného kurzu projektového manažmentu v Salzburgu.

Má certifikáty Internal Auditor, Financial Services Auditor a Risk Management Assessor (všetky z Institute of Internal Auditors, USA).

Dlhé roky pracoval ako riadiaci pracovník v oblasti finančníctva, a to hlavne pod značkou Wüstenrot v širšom európskom kontexte. Pôsobil ako člen predstavenstva Wüstenrot poisťovne v Poľsku, člen dozornej rady Wüstenrot stavebnej sporiteľne v Chorvátsku a v rokoch 2009 až 2012 pôsobil ako člen dozornej rady Wüstenrot poisťovne na Slovensku.

Vo Wüstenrot Gruppe v Salzburgu zastával pozíciu vedúceho manažmentu projektového portfólia a strategického plánovania. Popritom sa venoval aj publikačnej činnosti a vyučoval na Wirtschaftsuniversität Wien.

Som presvedčený, že bohaté skúsenosti Dr. Wöhryho, hlavne v oblasti projektového a procesného manažmentu a plánovania budú pre naše spoločnosti v tomto náročnom období veľkým prínosom,“ povedal predseda predstavenstva Ing. Jozef Adamkov.

Ako sa vyjadril Dr. Klaus Wöhry osobne: „Návrat na Slovensko v pozícii člena predstavenstva je pre mňa veľkým potešením. Teším sa na spoluprácu s predstavenstvom aj so zamestnancami a som presvedčený, že spoločne zvládneme výzvy, ktorým čelí finančný sektor, ako aj slovenská ekonomika.

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS