Wüstenrot stavebná sporiteľňa: „Našimi produktmi sme zabodovali aj v hypotekárnom svete“


			Wüstenrot stavebná sporiteľňa: „Našimi produktmi sme zabodovali aj v hypotekárnom svete“
29.12.2017 Produkty

Kto chce úver na vlastné bývanie, aktuálne získa hypotéku maximálne na 80 percent z hodnoty nehnuteľnosti. Zvyšok treba dofinancovať inak. Riešením je napríklad stavebné sporenie.

Vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni ponúkajú aj bonusy navyše. „Naša stratégia má aj edukačný rozmer. Dôležité je ľudí správne oboznamovať s možnými praktickými dopadmi ich rozhodnutí,“ objasňuje pre portál oPoisteni.sk Marcel Lőrinc, riaditeľ Úseku stratégie a vývoja produktov.

 

Marcel_Lorincz_Wuestenrot

Trh s hypotékami v posledných rokoch zažíva boom. Ako je na tom trh so stavebným sporením? Zmenilo sa niečo po sprísnení podmienok Národnou bankou Slovenska od marca 2017?
Najvýznamnejšou zmenou od marca tohto roka bola regulácia a obmedzenie hypoték s výškou nad 80 percent z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Preto sme ponúkli záujemcom o financovanie bývania nový produkt Dofinanc určený všetkým, ktorí potrebujú dofinancovať svoje bývanie a môžu založiť nehnuteľnosť.

Týmto úverom pomáhame klientom, ktorých rodinný rozpočet je na hrane a chýbajú im financie do výšky ceny kupovaného domu či bytu. Poskytujeme ho pri nízkej ročnej úrokovej sadzbe bez potreby ručiteľa či vinkulácie životného poistenia, so splatnosťou na 20 rokov, s vopred známou a stabilnou splátkou počas celej doby jeho splácania.

To je nadštandardná garancia, ktorej prínos si klienti často ani neuvedomia. Klient sa tak vie oveľa skôr a cenovo výhodnejšie dostať k bývaniu, než pri klasických spotrebných úveroch, ktoré treba splatiť maximálne do 8 rokov.

Klienti teda začínajú byť nútení obzerať sa aj po ďalších zdrojoch dofinancovania svojho bývania. Pociťujete ako stavebná sporiteľňa zvýšený záujem klientov?
Od tohto roka sme výraznejšie upravovali a zjednodušovali smerom ku klientom produktové portfólio Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Aktuálne poskytujeme dva typy úverov na bývanie a tri typy úverov spotrebiteľského typu (bez zabezpečenia nehnuteľnosťou).

Uvedomujeme si, že pre mnohých klientov je náročné myslieť na 30 rokov dopredu, takže im chceme pri našich produktoch poskytnúť aj istý edukačný rozmer informácií, ktorý im pomôže správne sa rozhodnúť.

Dlhodobo ponúkate atraktívne podmienky na financovanie bývania. Ktorý typ stratégie sa vám osvedčuje?
Dôležité je podľa nás ľudí oboznamovať s dopadmi ich rozhodnutí v praxi, snažíme sa im vysvetľovať, ako ktoré produkty našej stavebnej sporiteľne či poisťovne optimálne využívať, aby im mohli byť maximálne prospešné.

Stretávame sa napríklad s tým, že klienti majú (v iných spoločnostiach) rôzne typy poistenia na dlhé roky dopredu, ale mnohí vôbec netušia, čo zahŕňajú a či by im v prípade poistnej udalosti pokryli prípadné riziká. Ceny nehnuteľností rastú rádovo zhruba o 10 percent ročne, ceny poistiek to spravidla nezohľadňujú a všeobecné poistné podmienky sú väčšinou veľmi rozsiahle.

Prirodzene, naša produktová stratégia sa musí prispôsobovať potrebám klientov, našou prioritou je preto aj vzdelávať v danej oblasti a podať ľuďom pomocnú ruku v takýchto situáciách.

Zasiahla elektronizácia a modernizácia aj trh so stavebným sporením? Môžu si klienti v rámci online produktov napríklad požiadať o úver či medziúver, či aké majú ďalšie možnosti?
Stavebné sporenie na Slovensku funguje už 25 rokov ako štátom regulované odvetvie biznisu. Inovácie sú pri tomto limitované, poskytuje však klientom garanciu vkladov, pevný výnos a štátnu prémiu. Vo Wüstenrot stavebnej sporiteľniponúkame aj rodinné sporenie na jednej zmluve, ktoré je poplatkovo výhodnejšie.

Ďalej napríklad v prípade sporenia pre dieťa na samostatnej zmluve sa platí len polovičný ročný poplatok za vedenie účtu. Význam vlastných (nasporených) zdrojov klienta sa stávajú dôležité aj pre získanie úveru na bývanie, a stavebné sporenie je ideálnym riešením. Pritom so zaujímavým zúročením vkladov, najmä vzhľadom na súčasný vývoj úrokových mier na trhu.

Do budúcnosti si vieme predstaviť napríklad poskytovať stavebným sporiteľom aj ďalšiu pridanú hodnotu (cez poistné produkty či asistenčné služby).

Kto je váš klient stavebného sporenia – čo preferuje a aké nároky kladie na tento produkt?
Zhodnotenie financií prostredníctvom stavebného sporenia využívajú všetky vekové kategórie. Stavebné sporenie nazývame „friendly produkt“, pokiaľ ide o rôzne vekové, príjmové či iné kategórie klientov.

Umožňuje sporiť v ľubovoľnej výške a frekvencii podľa potrieb a aktuálnych možností klienta. Deťom a mladším sporiteľom šetria rodičia do budúcnosti a zároveň tak získajú zdarma aj poistenie dieťaťa, konkrétne úrazové do 3 500 eur a poistenie zákonného zástupcu pre prípad úmrtia s dosporením pre dieťa.

Vo vyššom veku obvykle sporia mnohí klienti do výšky optimálneho ročného vkladu (1327,80 eura v roku 2017 aj v 2018) na získanie štátnej prémie 66,39 eura, čo je najefektívnejšie. Možné sú aj mimoriadne vklady (podľa vlastných) finančných možností, ktoré využívajú predovšetkým nepravidelne sporiaci klienti, zvlášť na sklonku roka.

Ako podľa vás možno skvalitniť sektor bývania na Slovensku, napríklad v rámci bytového fondu?
Aj bytové domy môžu zlepšiť svoj stav po konštrukčnej, bezpečnostnej, energetickej či estetickej stránke. My, vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, sa snažíme podporovať ich obnovu či rekonštrukciu za pomoci medziúverov v programe Rekofond.

Peniaze je možné využiť na financovanie revitalizácie bytového domu od základov až po strechu. Na výmenu rozvodov, výťahov, kotlov, strešnej krytiny, izolácie a podobne. K častým účelom použitia patrí napríklad zatepľovanie fasád, odvlhčenie pivníc alebo získanie energetického certifikátu bytového domu.

Bytové domy získajú s našou pomocou potrebné financie na údržbu, rekonštrukciu či obnovu jednoducho, rýchlo a výhodne (bez založenia bytov či bytového domu), pričom vlastníci bytov môžu kvalitnejšie bývať dlhé roky.

Snažíme sa podporovať trh s bývaním aj poskytovaním atraktívnych úrokových sadzieb jednotlivcom. V tomto roku sme ponúkli úvery už od 1,39 percenta ročne pre všetkých bez rozdielu veku či príjmu, a tiež bez ďalších skrytých podmienok, čím sme prekonali aj akciové ponuky pri hypotékach veľkých bánk.

Ukázalo sa, že značka Wüstenrot dokáže „rozvíriť hladinu aj v hypotekárnych vodách“, a to nás veľmi teší. V podobných aktivitách v prospech klientov budeme radi pokračovať, či už v rámci Wüstenrot stavebnej sporiteľne alebo Wüstenrot poisťovne.

V čom naplno využívate podporné služby v rámci stavebnej sporiteľne a súčasne poisťovne?
Spolupráca medzi našimi spoločnosťami sa rokmi vzájomne prehlbuje, z čoho profitujú naši klienti. Neustále preto posilňujeme pozíciu značky Wüstenrot na trhu v rámci obidvoch firiem.

Pod jednou strechou tak môžu riešiť sporenie, otázku financovania bývania, ako aj komplexnej ponuky poistenia (majetku i zdravia), a to aj s možnosťou uplatnenia určitých (vernostných) zliav, napríklad pri uzavretí stavebného sporenia alebo naopak, pri dojednaní poistenia.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články