Wüstenrot poisťovňa počíta s poistným cez 58 mil. eur


			Wüstenrot poisťovňa počíta s poistným cez 58 mil. eur

Wüstenrot poisťovňa si pre rok 2017 stanovila za cieľ dosiahnuť hrubé predpísané poistné vo výške 58,55 mil. eur.

Ako ďalej vyplýva z výročnej správy spoločnosti, v medziročnom porovnaní by to bola zhruba rovnaká hodnota ako v roku 2016.

Z plánovaného objemu by 33,05 mil. eur malo byť v rámci životného poistenia a 25,5 mil. eur v oblasti neživotného poistenia.

Náklady na poistné plnenia boli v minulom roku v objeme cez 32 mil. eur. Na tento rok spoločnosť odhaduje, že to bude 24,5 mil. eur. Náklady v oblasti životného poistenia by mali tvoriť 57 % z celkového predpokladaného objemu a náklady v oblasti neživotného poistenia 43 %.

Pri finančnom umiestnení prostriedkov z technických rezerv bude firma podľa jej vyjadrení aj naďalej využívať konzervatívny prístup, teda investície bude smerovať najmä do bezpečných cenných papierov s pevnou úrokovou sadzbou. Výnosy z finančných investícií sú ovplyvňované znižovaním úrokových sadzieb na finančnom trhu. Poisťovňa plánuje celkové výnosy z finančných investícií vo výške 3,5 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1998, najskôr ako Wüstenrot životná poisťovňa. V roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa tak vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články