Wüstenrotu sa darilo aj v treťom štvrťroku


			Wüstenrotu sa darilo aj v treťom štvrťroku

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa produkčnými výsledkami dosiahnutými v treťom štvrťroku 2017 nadviazali na úspešný trend prvého polroka.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., uzavrela ku koncu septembra 2017 nové obchody v oblasti sporenia v objeme cieľových súm 204,9 mil. eur (medziročne +18,3 %) a zároveň poskytla klientom stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 94,2 mil. eur, teda až o polovicu viac ako pred rokom (+51,2 %).

Klientov aj v silnom konkurenčnom prostredí zaujali atraktívne podmienky akciových úverov na financovanie bývania, ktorými Wüstenrot stavebná sporiteľňa rozšírila tohtoročnú produktovú ponuku. Financie vyplatené klientom k 30.9.2017 tak dosiahli 142,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 16,8 %. Spoločnosť vykázala ku koncu septembra zisk pred zdanením vo výške 1,86 mil. eur (+67,7 %).

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – september 2017

  • sporivé zmluvy uzavreté v objeme cieľových súm takmer 205 mil. eur (medziročne +18 %)
  • úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm viac ako 94 mil. eur (+51 %)
  • klientom bolo vyplatených takmer 143 mil. eur (+17 %)
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol 1,9 mil. eur (+68 %)

Wüstenrot poisťovňa, a.s., evidovala k 30.9.2017 predpísané poistné (životné a neživotné poistenie, brutto) spolu vo výške 43,1 mil. eur, pričom výraznejšie vzrástol predpis v neživotnom poistení (+8,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Taktiež nová produkcia za ¾ roka bola výraznejšie rastová v rámci neživotného poistenia (+11 %).

K výsledkom dosiahnutým v neživotnom poistení prispievajú aj produkty, ktoré je možné uzavrieť online priamo na stránke www.wuestenrot.sk. Počet poistných udalostí v období január – september mierne klesol (-0,5 %), náklady na poistné plnenia však stúpli (+7,9 %), a to výraznejšie v neživotnom poistení (+14,7 %). Hospodársky výsledok pred zdanením presiahol 5,7 mil. eur (+6,6 %).

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – september 2017

  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) presiahlo 43 mil. eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) dosahuje takmer 138 mil. eur
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením 5,7 mil. eur (+7 %)

Vplyv legislatívnych opatrení sa na finančnom trhu už začína prejavovať, a preto je náročnejšie dosiahnuť také výsledky, ako pred rokom. O to viac nás teší, že aj vďaka správnemu nastaveniu produktového portfólia a osobnej zainteresovanosti našich pracovníkov i obchodných partnerov sa nám v oboch spoločnostiach darí dosahovať medziročné nárasty takmer vo všetkých hlavných ukazovateľoch, vrátane celkového hospodárskeho výsledku“, povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

 

Zdroj: Wüstenrot  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články