Cestovné poistenie odteraz po novom. S Wüstenrot poisťovňou


			Cestovné poistenie odteraz po novom. S Wüstenrot poisťovňou

Wüstenrot poisťovňa,  prináša na slovenský poistný trh ponuku cestovného poistenia v inovatívnom poňatí. Klientom poskytne komplexné krytie rizík v nových balíkoch poistenia, vyššie limity poistného plnenia, ako aj úplne nové, atraktívne a cenovo dostupné služby. 

Cestovné poistenie patrí medzi najčastejšie využívané poistné produkty. Wüstenrot poisťovňa prichádza od 1.2.2018 s novým konceptom cestovného poistenia, ktorým reflektuje inovatívne riziká a aktuálne požiadavky trhu dnešnej doby.

Primárne má klient na výber krátkodobé cestovné poistenie až na 90 dní s územnou platnosťou v zónach: Európa, Svet, v balíkoch: S, M, L alebo celoročné cestovné poistenie s celosvetovou platnosťou, dĺžkou jednej cesty až 45 dní a neobmedzeným počtom ciest v roku, v balíkoch: Basic, Intermediate, Prestige či Ultimate. Klient má možnosť voľby rozsahu poistného krytia výberom konkrétneho balíka cestovného poistenia, a tiež voľbou niektorého doplnkového pripoistenia.

Vo svojom novom cestovnom poistení Wüstenrot ponúka výhodné ceny pre „rodinu“, pričom pojem rodina znamená 4 osoby, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. S poisteným môže cestovať počas trvania poistenia vždy iná dospelá osoba a až 2 deti do veku 18 rokov. Krátkodobé cestovné poistenie je dostupné už od 1,30 € /deň (rodina od 2,30 € /deň), celoročné od 29 € /rok pre jednotlivca a od 39 € /rok pre rodinu.

Absolútnou novinkou je poistenie už existujúcich chronických ochorení poisteného ako sú alergie, cukrovka, vysoký tlak, epilepsia, migréna či psychické ochorenia. Poistenie chronických chorôb je súčasťou celoročného poistenia alebo s možnosťou dopoistenia pri krátkodobom cestovnom poistení.

V celoročnom poistení dostáva klient zdarma aj Poistenie zásahu Horskej záchrannej služby v SR a atraktívne Poistenie Concierge VIP služieb – nonstop osobného asistenta, ktorý pomôže s prípravou cesty až po zabezpečenie do-plnkových služieb (ubytovanie, vstupenky, manažment akcie a iné).

„V novom produkte sa nám podarilo zohľadniť aspekt súčasnej reality, keď ľudia žijú a cestujú spoločne, hoci nie sú manželia. Zmenili sme zaužívanú definíciu rodiny a v rámci cestovného poistenia má u nás rodina odteraz širší význam. Som presvedčený, že klienti rovnako uvítajú aj ďalšie novinky – pripoistenie chronických ochorení, vrátane psychických ochorení, ktoré ako prvá poisťovňa na Slovensku nepovažujeme za výluku z poistného krytia. Mimoriadne ma tiež teší, že na našom poistnom trhu „odpremiérujeme“ v cestovnom poistení Concierge VIP služby (obvykle dostupné len klientom privátneho bankovníctva), ktoré sprístupňujeme širokej verejnosti“, povedal Mgr. Marcel Lőrinc, MBA, riaditeľ Úseku stratégie a vývoja produktov Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Súčasťou nového cestovného poistenia Wüstenrot poisťovne je v prípade hospitalizácie klienta v zahraničí napríklad aj úhrada nákladov na pobyt opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, na sprevádzajúcu osobu, na návštevu blízkej osoby, i nákladov na roamingové hovory na asistenčnú službu.

Asistencia poskytovaná 24 hodín denne v slovenskom alebo českom jazyku je samozrejmosťou.
Cestovné poistenie je možné uzavrieť kedykoľvek, rýchlo a jednoducho aj z pohodlia domova, online na www.wuestenrot.sk. V prípade otázok sa môžu klienti obrátiť na call centrum spoločnosti Wüstenrot *6060 (alebo 0850 60 60 60).

Vybrané špecifiká nového cestovného poistenia Wüstenrot poisťovne:

  •  je určené mladým ľuďom, slobodným párom, rodinám, náročným klientom, manažérom a obchodným cestujúcim, obyvateľom pohraničných oblastí, turistom v slovenských horách a ďalším klientom,
  • poskytuje vyššie limity poistného plnenia,
  • kryje nové riziká: poistenie chronických ochorení, vrátane psychických ochorení,
  • sprístupňuje Concierge VIP služby širokej verejnosti.
Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS