Inovatívne poistenie bývania: Hodnota domova od Wüstenrotu


			Inovatívne poistenie bývania Hodnota domova od Wüstenrotu
3.4.2018 Produkty

Wüstenrot poisťovňa prináša inovatívne koncipované poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti, ktoré reflektuje požiadavky modernej doby a lepšie kryje aktuálne riziká a potreby klientov.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., v novom poistení HODNOTA DOMOVA kryje až 33 rizík v rámci poistenia nehnuteľnosti, 30 rizík v rámci poistenia domácnosti a ponúka aj niečo navyše, čo iné podobné produkty neposkytujú – napríklad pripoistenie spoluúčasti, zneužitia mobilného telefónu, výberu hotovosti pod hrozbou fyzického násilia, a tiež poistenie krádeže kľúčov motorového vozidla a bezpečnostnej schránky.

Klient si môže na zmluve dojednať aj pripoistenie kybernetických rizík (s limitom až do 12 000 €), VIP garancie (ukončenia poistnej udalosti do 7 dní po vyšetrení), právnej ochrany (v prípade susedských sporov alebo právnych problémov s nehnuteľnosťou), ako aj cestovné poistenie pre celú rodinu.

V posledných rokoch vzrástli ceny nehnuteľností a cenu vlastného domova zvyšujú aj súčasné moderné technológie a vnútorné vybavenie rodinných domov či bytov. Poistenie majetku by preto malo byť pre každého majiteľa bytu alebo domu primárnym rozhodnutím. Vďaka HODNOTE DOMOVA, novinke na našom poistnom trhu, môže majiteľ nehnuteľnosti a členovia domácnosti získať za výhodnú cenu užitočnú poistnú ochranu v najrozmanitejších životných situáciách.

Poistenie HODNOTA DOMOVA je možné uzavrieť jednoducho a rýchlo aj na stránke www.wuestenrot.sk. Poistenie je poskytované v troch základných balíkoch poistenia BASIC, STANDARD, EXCLUSIVE, súčasťou ktorých sú asistenčné služby zdarma. Klient automaticky získava aj poistenie zodpovednosti za škodu, a to vo výške od 50 000 € do 150 000 € podľa dojednaného balíka.

Ako povedal Ing. Jozef ADAMKOV, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, „Nie je možné zaručiť, že byt alebo dom neohrozí nejaký prírodný živel alebo iné nečakané udalosti, s adekvátnym poistením však má klient záruku, že dostane finančnú pomoc na nápravu vzniknutých škôd. Poistné krytie HODNOTY DOMOVA sa pritom vzťahuje napríklad aj na sprejerstvo alebo poistenie kyber-rizika (ohrozenie virtuálnej identity, útok pri elektronických platbách), ktoré si vyžiadala dnešná doba.“

Poistenie HODNOTA DOMOVA prináša viacero noviniek a výhod, spomedzi ktorých môžeme spomenúť poistenie straty osobných dokladov, straty nájomného (v dôsledku poistnej udalosti), náhrobného pomníka proti vandalizmu, poistenie solárnych a fotovoltaických panelov, vonkajších klimatizačných jednotiek a kamerových systémov, poistenie zasklenia balkónov a markíz, ale napríklad aj potravín v mraziarenských a chladiacich boxoch, či poistenie nehnuteľnosti a domácnosti až na 6 mesiacov v prípade straty zamestnania.

Nové poistenie HODNOTA DOMOVA od Wüstenrot poisťovne poskytuje:

  • BASIC, STANDARD alebo EXCLUSIVE balík poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti,
  • možnosť získať celkovú zľavu až 30 % pri dojednaní zmluvy,
  • zľavu až 30 % na poistenie rodinného domu alebo chaty vo výstavbe,
  • poistenie certifikovaných drevodomov bez prirážky,
  • možnosť poistiť aj trvalo neobývanú nehnuteľnosť,
  • poistenie zodpovednosti za škodu zdarma,
  • asistenčné služby zdarma do limitu 275 € pre prípad technickej asistencie,
  • zdarma predĺženú záruku na spotrebiče (až do 5 rokov; i bez poistenia domácnosti)
  • a širokú poistnú ochranu aj nad rámec poistenia bývania.

 

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS