Aplikácia Wüstenrot: poistné plnenie klientovi je odoslané do 24 hodín od nahlásenia udalosti


			Aplikácia Wüstenrot: poistné plnenie klientovi je odoslané do 24 hodín od nahlásenia udalosti
19.12.2018 Technológie

Od novembra funguje na Úseku neživotného poistenia vo Wüstenrot poisťovni Oddelenie rýchlej likvidácie, ktoré zabezpečuje servis pri likvidácii vybraných typov poistných udalostí.

Vo Wüstenrot poisťovni bolo v rámci Úseku neživotného poistenia nedávno vytvorené nové Oddelenie rýchlej likvidácie. Predmetom jeho činnosti je komplexné poradenstvo pre klientov a finančných agentov o stave existujúcich poistných udalostí.

Od decembra poskytuje aj novú jedinečnú službu zrýchlenej likvidácie poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a poistenia majetku. Klient poistnú udalosť nahlási telefonicky, poisťovňa škodu zaregistruje a následne si klient môže vybrať akou formou chce škodu zlikvidovať – štandardnou s obhliadkou alebo novou formou rýchlej likvidácie bez obhliadky vykonávanej zo strany poisťovne.

Vďaka špeciálnej Aplikácii Wüstenrot, do ktorej vstúpi na základe tokenu zaslaného na jeho mobilný telefón alebo PC, je celý proces zrýchlený a zautomatizovaný. Po vykonaní niekoľkých úkonov v jednoduchej aplikácii, nafotení vozidla a zaslaní výstupov do Wüstenrot poisťovne, call centrum rýchlej likvidácie ponúkne klientovi konkrétnu sumu* finančného odškodnenia s vyplatením do 24 hodín od zaslania kompletnej dokumentácie (v prípade, ak škoda nie je vylúčená z poistného krytia).

* V prípade PZP ide o výslednú sumu, v prípade havarijného poistenia KASKO je suma znížená o spoluúčasť, pri poistení majetku, ak spĺňa stanovené parametre, je poistná udalosť po zaslaní fotodokumentácie postúpená na likvidáciu.

„Služba rýchlej likvidácie je moderná a jedinečná služba a som veľmi rád, že sme ju zaviedli ako prví na Slovensku v tomto rozsahu a s týmito parametrami. Aplikácia je veľmi jednoduchá a používateľsky nenáročná. Výhodou je, že klient dostane v krátkej dobe na účet finančné prostriedky na opravu svojho vozidla bez obhliadky. Rýchlu likvidáciu pohľadových škôd poskytujeme momentálne pri PZP, havarijnom poistení KASKO a pri škodách na majetku. Z doterajších skúseností a štatistík nehodovosti predpokladáme, že sa rýchla likvidácia bude týkať až 20 % poistných udalostí v uvedených segmentoch,“ konštatuje Lucián Besterci, riaditeľ Úseku neživotného poistenia.

Ako celý proces funguje?

Klient získa jednorazový prístupový kód (môže si zvoliť e-mail alebo SMS) a bez nutnosti čokoľvek stiahnuť či inštalovať do mobilu alebo PC ho aplikácia intuitívne a zrozumiteľne prevedie cez jednotlivé kroky (zadanie potrebných informácií, odfotenie škody a pod.) až po výslednú sumu – stanovenú výšku škody, ktorú môže prijať alebo odmietnuť (v tom prípade nasleduje štandardná likvidácia poistnej udalosti s obhliadkou).

Proces rýchlej likvidácie

  • nahlásenie poistnej udalosti pre PZP, havarijné poistenie KASKO, alebo poistenie majetku
  • zistenie potrebných informácií od klienta
  • vyhodnotenie poistnej udalosti podľa nastavených kritérií
  • zaradenie do vhodného segmentu
  • ďalšie spracovanie ponukou využitia aplikácie Wüstenrot;

Aplikácia Wüstenrot

  • prevedie klienta jednoduchou cestou k výpočtu poistného plnenia, s ktorým klient môže/nemusí súhlasiť
  • ak klient súhlasí s výškou poistného plnenia, Wüstenrot poisťovňa garantuje likvidáciu poistnej udalosti do 24 hodín od dodania nevyhnutných dát a fotodokumentácie poškodeného majetku, resp. pri zachovaní súčinnosti zo strany poisteného v prípade PZP, KASKO.

 

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS