Škôd počas pracovnej doby sa muži obávajú päťkrát častejšie ako ženy


			Škôd počas pracovnej doby sa muži obávajú päťkrát častejšie ako ženy
30.11.2021 Škody

Muži sa častejšie obávajú škôd spôsobených pri výkone svojho povolania ako ženy. Medzi klientmi s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania sú ženy zastúpené až päťkrát menej. 

Dôvodom je skutočnosť, že v povolaniach s tradične vyšším rizikom spôsobenia škody na Slovensku dominujú naďalej muži.  

Pred rizikom poškodenia služobného auta, majetku zamestnávateľa či spôsobenia inej škody počas práce sa niekoľkonásobne častejšie chránia muži. Vychádza to z analýzy poisťovne Wüstenrot. Podľa jej výsledkov, muži tvoria až 82 percent všetkých klientov, ktorí si uzatvorili poistenie zodpovednosti pre zamestnancov.

„Výsledky v žiadnom prípade nehovoria o odlišnom prístupe k zodpovednosti. Čísla odrážajú skutočnosť, že v povolaniach s rizikom spôsobenia škody dominujú naďalej muži. Ilustračným príkladom sú povolania spojené napríklad s logistikou alebo výrobou,“ podotýka Zuzana Adamcová, analytička skupiny Wüstenrot.

Prevažná väčšina dobrovoľne poistených klientov pôsobí v trvalom pracovnom pomere v súkromnom sektore, dve tretiny všetkých klientov majú uvedené oprávnenie viesť služobné auto a svoje zastúpenie majú zamestnanci, ktorí manipulujú s pracovnými strojmi vrátane vysokozdvižných vozíkov. Z analýzy boli vylúčené povolania, pri ktorých obdobný druh poistenia prikazuje zákon. 

„Ak sa pozrieme na vekovú štruktúru, tak až 75 percent poistených je vo veku od 23 do 49 rokov,“ pokračuje Zuzana Adamcová. Podľa analytičky tieto čísla nie sú prekvapujúce. Práve toto vekove rozpätie dominuje v povolaniach, v ktorých je zvýšené riziko spôsobenia škody pri výkone povolania.

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články