Na práceneschopnosť je nárok najviac 52 týždňov


			Na práceneschopnosť je nárok najviac 52 týždňov
20.8.2018 Poistný trh

Nárok na finančnú podporu v čase dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec najviac 52 týždňov od jej vzniku.

Ide o tzv. podporné obdobie, po uplynutí ktorého stráca poistenec nárok na dávku nemocenské.
V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje zamestnancov, že do tohto obdobia sa im ráta aj poberanie náhrady príjmu, ktorú im počas prvých dní práceneschopnosti vypláca zamestnávateľ.

Sociálnej poisťovni zo zákona nevyplýva povinnosť upovedomiť poistenca o uplynutí podporného obdobia, avšak pobočky mu spravidla túto skutočnosť oznamujú krátko pred jeho uplynutím. Samotná dočasná pracovná neschopnosť môže trvať aj dlhšie ako 52 týždňov, nemocenské však bude SP vyplácať len do uplynutia 52. týždňa. 

„Pre úplnosť informácie ešte dodávame, že ak od poslednej práceneschopnosti neuplynulo ešte 26 týždňov trvania nemocenského poistenia, do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti v poslednom roku pred jej vznikom," upozorňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS