Počas práceneschopnosti treba dodržiavať liečebný režim


			Počas práceneschopnosti treba dodržiavať liečebný režim
4.12.2018 Poistný trh

Poberatelia dávky „nemocenské" sú počas práceneschopnosti povinní dodržiavať liečebný režim, ktorý určuje ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Poistenec je povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom môže byť vždy uvedená len jedna adresa.

„To isté platí aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Ak poberatelia dávky nemocenské chcú cez sviatky cestovať, môžu, ale musia vopred navštíviť svojho ošetrujúceho lekára. Len ošetrujúci lekár môže na základe zdravotného stavu a liečeného režimu práceneschopnej osoby povoliť zmenu miesta jej pobytu. Zmenu zaznamená do zdravotnej karty pacienta a vyznačí ju tiež v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Poberateľ nemocenského je následne povinný sám oznámiť túto zmenu pobočke poisťovne. Adresu nového pobytu oznámi písomne oddeleniu lekárskej posudkovej činnosti v tej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej bol evidovaný do zmeny pobytu.

Sociálna poisťovňa mesačne vyplatí v priemere takmer 117.000 dávok nemocenského.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS