Dobrovoľné poistenie je možnosť, nie povinnosť


			Dobrovoľné poistenie je možnosť, nie povinnosť

Sú životné situácie, keď človek – na rozdiel od zdravotného poistenia – nemusí byť v Sociálnej poisťovni registrovaný na sociálne poistenie.

Je to napríklad vtedy, ak študuje, ak pracuje výhradne v zahraničí alebo ak nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť (bez ohľadu na to, či je evidovaný na úrade práce alebo nie, či nepracuje dlhší čas alebo len pár dní). V tomto období nemá voči Sociálnej poisťovni žiadnu odvodovú ani oznamovaciu povinnosť.
 
Napriek tomu často kontaktujú Sociálnu poisťovňu osoby, ktoré sa z rôznych dôvodov o sociálne poistenie práve vtedy zaujímajú. Niektorí preto, že sa boja, aby im nevznikla za uvedené obdobie podlžnosť, iní preto, že nechcú stratiť v budúcnosti nárok na dávky, pre mnohé z ktorých je doba poistenia v stanovenej dĺžke potrebná.
 
Ak človek nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, žiadna podlžnosť na poistnom mu v Sociálnej poisťovni za toto obdobie vzniknúť nemôže, je však pravda, že sa mu ani nezhodnotí ako doba poistenia na účely dávok priznávaných Sociálnou poisťovňou. Ak preto chce, môže sa v tomto období prihlásiť na dobrovoľné poistenie a platiť si poistné na sociálne poistenie sám. Nie je to však jeho povinnosť, len možnosť.
 
Ako hovorí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne, osoby, ktoré chcú možnosť dobrovoľného poistenia využiť, aby ju zvážili ešte pred ukončením jestvujúceho poistenia. „Nedá sa naň totiž prihlásiť spätne, dobrovoľné poistenie vzniká až odo dňa podania prihlášky. Okrem toho musí dobrovoľne postená osoba splniť všetky zákonom stanovené podmienky. Viac o podmienkach dobrovoľného poistenia a jednotlivých balíkoch, na ktoré sa možno prihlásiť, sa dozviete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dobrovoľne poistený."
 
V máji 2019 Sociálna poisťovňa evidovala 6515 osôb s dobrovoľným dôchodkovým poistením. Na dobrovoľné nemocenské poistenie bolo prihlásených 4 454 osôb a na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 8 841osôb.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články