Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o takmer 18 eur


			Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o takmer 18 eur

O takmer 18 eur (presne 17,96 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu mája 2019 jeho výška dosiahla 458,64 eur, kým v máji minulého roka bola 440,95 eur.

Sociálna poisťovňa zaznamenala aj nárast priemerného predčasného starobného dôchodku, ktorý je ešte výraznejší. Ku koncu mája 2019 jeho výška dosiahla 432,97 eur, kým pred rokom bol priemerný predčasný starobný dôchodok 414,05 eur. Je to nárast o takmer 19 eur (presne 18,92 eura).

Za uplynulých dvanásť mesiacov narástli aj ďalšie druhy dôchodkov, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % sa z 204,02 eur zvýšil na 209,33 eur, invalidný dôchodok nad 70 % vzrástol z 368,04 eur na 378,62 eur, výška vdovského dôchodku sa zvýšila z 255,06 eur na 263,26 eur a vdoveckého z 201,35 eur na 207,97 eur. Sirotský dôchodok ku koncu mája 2019 dosiahol výšku 135,74 eur, v máji 2018 bol 132,23 eur. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články