Lekári vlani posúdili 25.089 žiadostí o invalidný dôchodok


			Lekári vlani posúdili 25.089 žiadostí o invalidný dôchodok
1.2.2019 Produkty

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v roku 2018 posúdili na základe žiadosti o invalidný dôchodok zdravotný stav 25.089 osôb.

Celkovo bolo novouznaných 19.792 invalidít, pričom z tohto počtu malo určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 5263 žiadateľov o dávku. V 5297 prípadoch posudkový lekár invaliditu neuznal, keďže žiadatelia nespĺňali zákonom stanovené zdravotné kritériá.

V rámci kontrolnej činnosti poberateľov invalidných dôchodkov posúdili posudkoví lekári pri kontrolnej lekárskej prehliadke 41.729 poberateľov invalidného dôchodku. V 37.024 prípadoch bola naďalej uznaná invalidita s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu.

V 2990 prípadoch bolo percento invalidity zvýšené z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu poberateľa dávky bolo percento invalidity znížené v 1210 prípadoch a invalidita bola zrušená v 505 prípadoch.

"Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v rámci lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistenca na účely určenia invalidity, ktorá je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články