Aj invalidný dôchodca môže dostávať výhodnejšiu starobnú penziu


			Aj invalidný dôchodca môže dostávať výhodnejšiu starobnú penziu

Ak invalidní dôchodcovia dovŕšia dôchodkový vek, v súčasnosti je to 62 rokov a 76 dní, môžu požiadať o starobný dôchodok. 

Na spísanie žiadosti Sociálna poisťovňa odporúča vopred sa objednať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska a dohodnúť si konkrétny termín na jej spísanie. „Tá mu následne vypočíta výšku starobného dôchodku a porovná ju s výškou invalidného dôchodku,“ hovorí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Takýto invalidný dôchodca bude potom dostávať ten dôchodok, ktorý bude preňho výhodnejší, teda ten vyšší. Ak výška oboch dôchodkových dávok bude rovnaká, dôchodca dostane tú penziu, ktorú si sám zvolí.

 „Ak invalidný dôchodca o starobný dôchodok nepožiada, nárok na invalidný dôchodok mu nezanikne – Sociálna poisťovňa mu ho bude vyplácať naďalej v nezmenenej sume,“ dodáva Višváder. 

Invalidný dôchodca môže požiadať o výplatu starobného dôchodku kedykoľvek po dovŕšení dôchodkového veku aj spätne, vyplatený mu však môže byť najviac tri roky od priznania starobného dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články