Posudkoví lekári skontrolovali takmer 16-tisíc invalidných dôchodcov


			Posudkoví lekári skontrolovali takmer 16-tisíc invalidných dôchodcov
22.5.2017 Tlačové správy

Za štyri mesiace tohto roka (od januára do konca apríla) vykonali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne u poberateľov invalidnej penzie spolu 15 886 kontrolných lekárskych prehliadok.

Z tohto počtu uznali naďalej invalidnými (bez zmeny na vyššiu alebo nižšiu skupinu invalidity) 14 017 posudzovaných poistencov, zvýšený stupeň invalidity bol priznaný v 1 268 prípadoch, znížený stupeň invalidity v 447 prípadoch a oduznaná invalidita bola v 154 prípadoch.

Účelom kontrolných lekárskych prehliadok, ktoré vykonávajú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne, je preskúmanie, či poberateľ invalidného dôchodku naďalej spĺňa podmienku zdravotného stavu na účely poberania dávky.

Posudkový lekár pri kontrole zhodnotí predchádzajúci posudkový záver, posúdi aktuálny zdravotný stav so zhodnotením vzniknutých zmien, prehodnotí priebeh a očakávaný vývoj zdravotného stavu, pričom vychádza z aktuálnych odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov,“ hovorí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články