Starobný dôchodok sa pri práci na dohodou do 200 eur za minulý rok nezvyšuje


			Starobný dôchodok sa pri práci na dohodou do 200 eur za minulý rok nezvyšuje

Ak ste ako penzista vlani pracovali na dohodu s odvodovou úľavou pri príjme do 200 eur mesačne, Sociálna poisťovňa vám za toto obdobie starobný dôchodok nezvyšuje ako u ostatných tzv. pracujúcich dôchodcoch, ktorí odvodovú úľavu pri práci popri dôchodku nevyužili.

Ak totiž mesačný príjem z dohody nepresiahne sumu 200 eur a dôchodca si čestným vyhlásením u zamestnávateľa vlani uplatnil tzv. odvodovú úľavu, zamestnávateľ za neho do Sociálnej poisťovne neodvádzal poistné, takže dôchodca nebol povinne dôchodkovo poistený.

Starobný dôchodok sa podľa zákona o sociálnom poistení automaticky zvyšuje raz ročne práve za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom kalendárnom roku. Starobný dôchodok by sa teda dôchodcovi, ktorý vlani pracoval na dohodu, mohol zvýšiť iba v tom prípade, ak by zamestnávateľ za neho pri uplatnení odvodovej výnimky odvádzal poistné z príjmu nad hranicou 200 eur.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela výplatu a rozhodnutia o zvýšení viac ako 172 tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov od 1. januára 2019 za obdobie ich dôchodkového poistenia v minulom kalendárnom roku. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články