Za dva mesiace tohto roka Sociálna poisťovňa spísala 677 žiadostí o dôchodok z II. piliera


			Za dva mesiace tohto roka Sociálna poisťovňa spísala 677 žiadostí o dôchodok z II. piliera
1.4.2019 Produkty

Sociálna poisťovňa zaznamenala za prvé dva mesiace tohto roka 677 spísaných žiadostí o starobný dôchodok z II. piliera.

Z toho 542 podali sporitelia v Sociálnej poisťovni a 135 žiadostí vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. 

Na základe týchto žiadostí Sociálna poisťovňa v rovnakom čase vyhotovila a zaslala sporiteľom 581 ponukových listov. Z nich 194 sporiteľov dostalo ponuku len na doživotný dôchodok, 319 sporiteľov dostalo ponuku v rámci ktorej si celú nasporenú sumu mohli vybrať jednorazovo, 63 sporiteľov dostalo ponuku na dôchodok v režime „malá nasporená suma“.

Ide o sporiteľov, ktorí pre nízku nasporenú sumu nedostali ponuku na doživotný dôchodok. V režime „malá nasporená suma“ im je ponúknutý dôchodok z II. piliera v sume 12,60 eur, ktorý im môže byť vyplácaný do vyčerpania nasporenej sumy (t.j. nie doživotne), u 2 sporiteľov bola nasporená suma menšia ako 12,60 eur a u troch sporiteľov bola nasporená suma 0 eur – tým Sociálna poisťovňa zaslala oznámenie o zániku ich účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Z 581 sporiteľov, ktorým Sociálna poisťovňa vyhotovila ponukové listy, uzavrelo zmluvu s niektorou DSS alebo životnou poisťovňou zatiaľ 330 sporiteľov. Najväčšia časť z nich (179 sporiteľov) si celú nasporenú sumu príspevkov vybrala zo svojej DSS jednorazovo.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS