Priemerný starobný dôchodok na konci februára presiahol 456 eur


			Priemerný starobný dôchodok na konci februára presiahol 456 eur
13.3.2019 Produkty

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci februára tohto roka predstavoval 456,79 eura. V porovnaní s koncom februára minulého roka ide o nárast o 17,78 eura.

Tento druh dôchodku pritom v minulom mesiaci poberalo takmer 1,07 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 15,8 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 425,01 eura. Medziročne išlo o nárast o 12,99 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa vo svojich štatistikách.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci februára tohto roka na úrovni 209,29 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 5,36 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 378,20 eura.

Oproti koncu februára minulého roka je to nárast o 11,08 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 237,2 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu druhého mesiaca tohto roka v priemere 263,44 eura, čo je medziročný nárast o 8,22 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 292,3 tisíc ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 48,3 tisíca vdovcom, bola na úrovni 207,88 eura.

Oproti koncu februára minulého roka je to nárast o 6,91 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci februára tohto roka 20,7 tisíc osôb, a to v priemernej výške 137,54 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 3,17 eura. 

Sociálna poisťovňa radí: O odchod do dôchodku sa zaujímajte rok vopred
 

  • V januári 2019 Sociálna poisťovňa vybavila 10 731 žiadostí o niektorý z druhov dôchodku (starobný, predčasný starobný, invalidný, pozostalostné). 
  • Sociálna poisťovňa odporúča poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním.
  • V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca (písomne, elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky či telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123) si každý môže v predstihu overiť, či má v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.
  • Pri podaní žiadosti o dôchodok to urýchli jeho vybavenie, predovšetkým vlastný výpočet dôchodku.
  • Takáto príprava podkladov ušetrí neskôr poistenca od „prekvapenia“, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať, pretože nie je zaevidované v informačnom systéme.
  • Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak občan získa čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články