Výpisy o nasporených prostriedkoch zasielajú DSS, nie Sociálna poisťovňa


			Výpisy o nasporených prostriedkoch zasielajú DSS, nie Sociálna poisťovňa
31.1.2019 Poistný trh, Produkty

Výpisy o nasporených prostriedkoch z 2. dôchodkového piliera by sporitelia mali žiadať v správcovských spoločnostiach (DSS) a nie v Sociálnej poisťovni.

„Je povinnosťou DSS poslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka. Okrem toho, ak o to sporiteľ požiada, je DSS povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi aj písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Výpisy DSS posiela na poslednú známu adresu trvalého pobytu sporiteľa, zmeny pobytu je preto potrebné DSS oznámiť. V súvislosti s výpismi zo sporenia v 2. pilieri je teda potrebné kontaktovať príslušnú DSS, nie Sociálnu poisťovňu. Poisťovňa vedie výpisy z individuálnych účtov poistencov, ktoré dokumentujú priebeh poistných vzťahov a vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na sociálne poistenie.

Okrem toho, že umožňuje poistencom pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom svojich elektronických služieb cez web stránku, na požiadanie poistenca takýto výpis o priebehu jeho sociálneho poistenia zašle aj listom.

V súvislosti s 2. pilierom poskytuje Sociálna poisťovňa informácie len vtedy, ak vzniknú nezrovnalosti pri postupovaní príspevkov z poisťovne do DSS napríklad za obdobie poberania materskej či nemocenskej dávky, čerpania rodičovskej dovolenky a podobne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články