Allianz - Slovenská DSS za polrok so ziskom 1,75 mil. eur


			Allianz - Slovenská DSS za polrok so ziskom 1,75 mil. eur

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vykázala za prvý polrok tohto roka čistý zisk 1,75 mil. eur.

V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o pokles o 509 tis. eur. Celkové výnosy spoločnosti za január až jún tohto roka predstavovali 5,85 mil. eur a celkové náklady 3,64 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Allianz - Slovenská DSS za prvý polrok tohto roka, ktorú zverejnila spoločnosť.

Výnosy najväčšieho penzijného správcu z poplatkov účtovaných klientom za prvý polrok tohto roka tvorili 5,77 mil. eur, z toho takmer 3,7 mil. eur firma získala od sporiteľov za správu dôchodkových fondov, takmer 1,1 mil. eur za zhodnotenie majetku v akciovom dôchodkovom fonde a vyše 1 mil. eur za vedenie účtov klientov.

Finančné výnosy spoločnosť zaznamenala vo výške 65 tis. eur. Náklady na poplatky a provízie penzijná firma evidovala v sume 1,41 mil. eur, ostatné náklady boli na úrovni 1,1 mil. eur a personálne náklady spoločnosti predstavovali 963 tis. eur.

Majetok DSS v celkovej výške 49 mil. eur tvoril ku koncu júna tohto roka najmä obežný majetok v sume 43,7 mil. eur. Základné imanie spoločnosti predstavovalo 37,18 mil. eur a zákonný rezervný fond 4,1 mil. eur. Záväzky firma vykázala ku koncu júna vo výške 637 tis. eur.

Allianz - Slovenská DSS vznikla koncom septembra 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Spoločnosť v súčasnosti spravuje majetok sporiteľov v sume vyše 2,5 mld. eur.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS