Vzrástol počet študentov pracujúcich na dohody, z ktorých platia poistné


			Vzrástol počet študentov pracujúcich na dohody, z ktorých platia poistné
13.5.2019 Produkty

Celkový počet dohôd študentov-brigádnikov sa v apríli 2019 oproti rovnakému mesiacu v roku 2018 znížil o 1 675, avšak zároveň o 2 172 vzrástol počet tých dohôd.

Z dohôd študenti odvádzajú poistné na dôchodkové poistenie a dosiahli z nich príjem viac ako 200 eur mesačne. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne. Študenti teda uzatvárajú o niečo menej dohôd, avšak zarábajú viac, čím im v budúcnosti môže vzniknúť – pri splnení ostatných zákonných podmienok – nárok aj na jednotlivé dávky (zápočet obdobia práce na dohodu do dôchodku, dávky nemocenské, materské a dávka v nezamestnanosti).

V apríli 2018 Sociálna poisťovňa v prípade brigádujúcich študentov evidovala spolu 92 447 dohôd o brigádnickej činnosti študentov, v apríli 2019 ich bolo o 1 675 menej – 90 772.

Zo štatistík ďalej vyplýva, že ku koncu apríla 2019 Sociálna poisťovňa evidovala celkovo 58 158 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poistenia. Znamená to, že si pri nich študenti uplatnili odvodovú úľavu pri príjme do 200 eur mesačne a tak neplatili do Sociálnej poisťovne žiadne poistné. V roku 2018 bolo takýchto dohôd o 3 847 viac – spolu 62 005.

Naopak, v registri Sociálnej poisťovne pribúda študentov, ktorí sú povinní z príjmu nad 200 eur mesačne bez ohľadu na uplatnenie odvodovej výnimky odvádzať poistné na dôchodkové poistenie. Koncom apríla 2019 Sociálna poisťovňa totiž evidovala 32 614 dohôd o brigádnickej práci študentov s dôchodkovým poistením, kým v roku 2018 ich bolo o 2 172 menej – 30 442.

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že študent s viacerými dohodami o brigádnickej práci študentov si v jednom kalendárnom mesiaci môže uplatniť výnimku najviac na jednu takúto dohodu. Všetky informácie o povinnostiach brigádujúceho študenta aj o uplatnení odvodovej výnimky sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne v časti Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného. Poradenstvo poskytujú aj jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články