Živnostník nemá nárok na úrazové dávky. Toto je dôvod


			Živnostník nemá nárok na úrazové dávky. Toto je dôvod
23.4.2019 Produkty

Ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nie ste platením povinných odvodov poistení pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Zákon o sociálnom poistení jej totiž úrazové poistenie neumožňuje. Ak SZČO utrpí úraz, hoci aj pri priamom výkone svojej činnosti, nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne jej nikdy vzniknúť nemôže. Úrazovo môže byť SZČO poistená len v komerčnej poisťovni a akékoľvek nároky si môže uplatňovať len z tohto poistenia," hovorí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Ak SZČO vznikne povinnosť platiť príspevky na sociálne poistenie, poistné platí povinne na nemocenské a dôchodkové poistenie. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok má takáto SZČO nárok na nemocenské dávky (nemocenské, materské a ošetrovné) a dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný a vdovský/vdovecký dôchodok).

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS