Sociálna poisťovňa stále eviduje tisíce chýb pri úhradách poistného


			Sociálna poisťovňa stále eviduje tisíce chýb pri úhradách poistného
24.6.2019 Tlačové správy

Ak ste poistenec alebo zamestnávateľ, mali by ste  venovať pozornosť svojim platbám a vyvarovať sa nesprávne uvádzaných identifikačných údajov.

Napriek častým kontrolám subjektov a informačnej kampani, v ktorej Sociálna poisťovňa dlhodobo informuje platiteľov poistného o najčastejších chybách pri platení odvodov, ktoré platiteľom môžu spôsobiť neskoršie problémy napríklad zaradením do zoznamu dlžníkov, stále eviduje tisíce neidentifikovaných platieb.

Medzi najčastejšie chyby patria nedostatky pri uvádzaní identifikačných údajov pri platbách (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Pre zaujímavosť – napríklad len pobočka SP v Bratislave registruje v priemere okolo 200 neidentifikovaných platieb denne, pričom začiatkom mesiaca ich počet prudko stúpa – aj na niekoľko tisíc denne. Neidentifikované platby tvoria v spomenutom období v priemere 15 percent.

Pátranie po pôvodcoch a účele platieb je manuálne a z časového hľadiska náročné a treba povedať, že za uvedenie správnych údajov je zodpovedný platiteľ. Teda ak aj zaplatí odvody, ale uvedie nesprávne údaje alebo sumu, stáva sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poistencov a zamestnávateľov, aby venovali pozornosť svojim platbám a vyvarovali sa nesprávne uvádzaným identifikačným údajom a aby sledovali zmeny vo výške vymeriavacích základov, a s tým súvisiacich odvodov. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články