Živnostníci musia oznámiť prerušenie živnosti, vlani tak urobilo 123 tisíc SZČO


			Živnostníci musia oznámiť prerušenie živnosti, vlani tak urobilo 123 tisíc SZČO
11.3.2019 Poistný trh

Prerušujete živnosť? Tento úkon má pre živnostníkov určité účinky aj na platenie zdravotných a sociálnych odvodov. 

Dôležité je podľa slov Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne, aby živnostníci ani ostatné samostatne zárobokovo činné osoby (SZČO) nezabúdali na svoju povinnosť oznámiť prerušenie povinného poistenia v prípade, ak si pozastavia svoju živnosť na živnostenskom úrade, alebo pozastavia výkon svojej činnosti.

„Túto skutočnosť sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu do 30-tich dní, a to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby. V tridsaťdňovej lehote je SZČO týmto spôsobom povinná oznámiť aj prerušenie poistenia z dôvodu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody," objasňuje Peter Všváder.

Rovnako sú živnostníci a ostatné povinne poistené SZČO povinné oznámiť pobočke prerušenie povinného poistenia v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 52 týždňov – na túto oznamovaciu povinnosť majú lehotu 8 dní po uplynutí ročnej PN-ky. K prerušeniu poistenia dochádza aj v čase, kedy potreba ošetrovania člena rodiny trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní a tiež v období nároku na rodičovský príspevok a trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia už nevykonávajú činnosť SZČO (tiež do 8 dní).

Sociálna poisťovňa naopak sama oznamuje SZČO vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa jeho úhrady. Sociálna poisťovňa tak robí každý rok do 20 dní odo dňa vzniku alebo zániku povinného poistenia, teda po spracovaní daňových priznaní za predchádzajúci kalendárny rok.

Fakty a čísla:

  • V roku 2018 oznámilo prerušenie povinného poistenia z rôznych dôvodov 123 50 SZČO.
  • Zároveň Sociálna poisťovňa k 28. februáru 2019 evidovala 212 199 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články