Počet zamestnancov s odvodovou úľavou výrazne klesol


			Počet zamestnancov s odvodovou úľavou výrazne klesol
13.5.2019 Tlačové správy

V roku 2018 Sociálna poisťovňa evidovala mesačne priemerne 1 103 zamestnancov s odvodovou úľavou. V roku 2017 tento mesačný priemer dosahoval 2 180 a v roku 2016 až 2 428 poistencov.

Počas troch rokov dosiahol počet zamestnancov s odvodovou úľavou minimálnu hodnotu v decembri 2018, keď bolo v registri Sociálnej poisťovne evidovaných 590 takýchto poistencov z celkového počtu 2 037 702 zamestnancov. V porovnaní s maximom v júni 2016 (2 627) ide o pokles o 2 037 poistencov.

Do skupiny zamestnancov s odvodovou úľavou z povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti patria osoby, ktoré boli pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnané a vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ak majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

Hrubý príjem takéhoto zamestnanca zároveň nesmie prekročiť 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. Táto hodnota sa označuje ako hraničná suma príjmu. Pre pracovné vzťahy, ktoré vznikli v roku 2019, predstavuje 639,18 eura a platí počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu. V prípade, že pracovný vzťah vznikne v roku 2019 a bude pokračovať aj v roku 2020, aktuálna hraničná suma bude platiť aj pre kalendárne mesiace roku 2020. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články