Počet priznaných materských otcom prudko stúpol, zamietnutých žiadostí nie sú tisíce


			Počet priznaných materských otcom prudko stúpol, zamietnutých žiadostí nie sú tisíce

Od začiatku tohto roka do 31. mája Sociálna poisťovňa vypláca mužom 11 137 dávok materské.

Tento počet sa výrazne priblížil k údajom z roku 2018, kedy za obdobie celého roka túto dávku dostávalo 12 836 mužov. Potvrdzuje sa tak rýchlo rastúci trend poberania dávky materské v tejto skupine poistencov. V roku 2016 Sociálna poisťovňa dávku priznala a vyplácala 3 076 mužom a v roku 2017 ich bolo 6 553.

Dávku materské Sociálna poisťovňa zatiaľ v tomto roku nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou v 202 prípadoch. V ďalších 31 prípadoch dávka nebola priznaná z dôvodu nesplnenia potrebnej podmienky nemocenského poistenia 270 dní.

Sociálna poisťovňa sa tak ohradzuje proti správam „o zamietnutých tisíckach žiadostí“, ako to v uplynulých týždňoch prezentovali médiá na základe tvrdení neúspešných žiadateľov alebo niektorých politikov. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články